h

Petities en enquêtes

• Klik hier om de Petitie Stop de Wooncrisis! te ondertekenen
• Klik hier voor de Enquête van het Groot Haarlems Woononderzoek
• Klik hier voor de Huisjesmelker van het jaar verkiezing
• Klik hier voor het Manifest Stop het Huisjesmelken

Kleine toelichting:

Al lange tijd voert de liberale politiek bewust bruut beleid om op zoveel mogelijk manieren een tekort aan betaalbare woningen te laten ontstaan en de prijzen maximaal op te drijven, o.a. door middel van:
• De afschaffing van de volkshuisvesting. (negeren grondwet artikel 22)
• De bouw traineren, d.m.v. geen vergunningenverstrekking of verlenging van doorlooptijden tot 10 jaar of langer.
• Het actief kapot maken van woonorganisaties zonder winstoogmerk door die keihard te bestraffen met een belasting: de verhuurderheffing speciaal voor wooncorporaties, die ook nog eens hoog en daarmee extra beschadigend is (als bedoeld), een buitenproportionele benadeling.
• Het praktisch (laten) weggeven van grote aantallen sociale woningen aan buitenlandse private‑equity en hedge‑funds die deze vervolgens veel te duur proberen te verhuren of anders liever laten leegstaan en verwaarlozen.
• Het belonen (hand boven het hoofd houden) van verhuurders en huisjesmelkers die boven de huurgrens verhuren, door ze vrij te stellen van inkomstenbelasting (bruto is netto). Waar iedereen in Nederland tussen de 37% en 50% belasting over het inkomen dient te betalen, geldt voor de huisjesmelkers 0%, een buitenproportionele bevoordeling die ook nog eens als discriminerend is te zien.
Dit zgn. "sturen op schaarste" werd o.a. in plenair debat van 20 juni 2013 besproken. Voorstellen om dit te veranderen naar wel voldoende woningen voor het volk, werden onderuitgehaald. Het moedwillig creëren van schaarste op dit vlak via politiek beleid, is strijdig met artikel 22 van de grondwet en een groots verraad van het volk (misschien wel het grootst denkbare). Sinds wo2 is de Wooncrisis één van de grootste, zo niet de grootste door de politiek gecreëerde maatschappelijke crisis. Waarom de liberale regering dit deed en nog altijd doet, en zo met haar burgers omgaat, is een raadsel.

"Beste huisjesmelker en/of politicus, als we later terugkijken, was u toen goed of fout in de wooncrisis?"
Primaire levensbehoeftes (als een dak, zorg etc.) commercialiseren zonder voldoende aanbod, brengt mensen in existentiële crises, vermorzelt ze, maakt ze kapot.
Dat niet willen is gewoon een kwestie van fatsoen.
De markt heeft dat niet opgelost, maar veroorzaakt. (vermarkt vermaalt)
Betaalbaar kunnen huren/leven is gewoon een kwestie van fatsoen.

U bent hier