h

Aktie STOP Tihange

Een unanieme gemeenteraad van Heerlen roept op tot actie en sluiting van de onveilige kerncentrale Tihange. Een motie van die strekking werd afgelopen raadsvergadering ingediend door Groen Links en de SP. Na een kort debat hierover, stemde de voltallige gemeenteraad ermee in.

Haarlem kan natuurlijk niet achterblijven, want als er iets gebeurt met de oude Kerncentrale in Tihange zitten wij hier in Haarlem natuurlijk ook niet zo veraf.    Natuurlijk zijn er ook nog andere Kerncentrales die we het liefst zo snel mogelijk dan wel niet per direct zouden willen laten sluiten (zie het SP verkiezingsprogramma).  Maar deze actie richt zich op Tihange, we gaan namelijk een mensenketting vormen vanuit het Duitse Aachen naar het Belgische Tihange.  

Ook uit Haarlem zullen mensen meedoen.
Wij vertrekken naar de ons aangegeven lokatie in Nederland of België met de bus vanuit Amsterdam.  De tijden hiervan zullen aan je bekend worden gemaakt via de email die je daarover gaat krijgen. 

Opgeven voor dit busvervoer (bijdrage gevraagd) kan via  :
Ja, ik doe mee met de Kettingreactie

Ik hoop je daar te zien.

Datum en tijd: 
zondag, juni 25, 2017 - 08:00

U bent hier