SP Haarlem

De rode mug oktober 2016

15-10-2016Als u de mug niet in de tribune heeft dan kunt u hier de digitale versie van deze maand zien

› Lees verder

NATIONAAL ZORGFONDS

14-10-2016“Sorry, we hadden eigenlijk een grotere zaal moeten hebben, maar de opkomst verrast ons.” Met die woorden opende Anne Feite Bloem afgelopen vrijdag de informatieavond voor het Nationaal ZorgFonds. Zo’n 80 mensen waren op de avond afgekomen, van wie pakweg een derde in de zorg werkzaam was. SP’ers maar ook niet-SP’ers, want “dit thema is te belangrijk voor politieke scheidslijnen.”

Foto: ABS de Boer
› Lees verder

Concept verkiezingsprogramma te downloaden

14-10-2016Een Nationaal ZorgFonds zonder eigen risico, verhoging van het minimumloon en de AOW met 10%, een nieuwe studiebeurs, lagere huren en meer inspraak en zeggenschap van mensen over hun omgeving. 

Dat zijn de speerpunten van het SP-verkiezingsprogramma ‘Nu Wij’. ‘Dit programma is voor de 80% van Nederland die de afgelopen 10 jaar heeft ingeleverd. 
Voor hen willen wij een inhaalslag; hogere lonen, meer banen en toegankelijke scholen en zorg,’ zegt SP-leider Emile Roemer.

› Lees verder

SP : Verhoog het minimum loon

11-10-2016De SP wil dat Nederlanders de komende jaren meer te besteden krijgen. Na jaren van achteruitgang in inkomen wordt het tijd dat mensen meer overhouden in de portemonnee.

Emile Roemer: ‘Ons verkiezingsprogramma gaat over stimuleren en investeren. Dat is een radicale breuk met het harde bezuinigingsbeleid van de kabinetten Rutte. Met hogere lonen en een tot 10% hogere AOW krijgt Nederland de broodnodige stimulans voor meer werk en welvaart.’ › Lees verder

Nieuws van de SP Hulpdienst Haarlem

26-09-2016Vanaf woensdag 5 oktober 2016 gaat de SP hulpdienst spreekuur houden.
Tussen 10 en 12 uur, op de even 
weken, zijn wij op de fractiekamer van SP  in het gemeentehuis.
U kunt gewoon binnenlopen maar eerst bellen of mailen mag natuurlijk ook

› Lees verder

Huurders gegarandeerd lagere energierekening!

25-09-2016Afgelopen donderdag is in de gemeenteraad unaniem het initiatief van de SP aangenomen voor de woonlastenwaarborg. Woningbouwcorporaties moeten er voor zorgen, en garanderen, dat de energierekening meer daalt dan de huur stijgt na een renovatie. Goed voor de huurder, en goed voor het klimaat!
Kijk hier.

› Lees verder

Alleen mensen die kunnen én willen zouden zelfstandig moeten gaan wonen

25-09-2016De gemeente Haarlem is voornemens om de helft van de mensen die nu in een instelling wonen (intramuraal) zelfstandig te laten wonen. Wethouder Botter lanceerde onlangs in de visie “Opvang, Wonen en Herstel 2017 – 2020” de ambitie om het aantal plekken in instellingen van 850 naar maar liefst 425 te verminderen. De helft van de mensen die nu in een instelling wonen moet dus binnen vier jaar naar een sociale huurwoning verhuizen.

› Lees verder

Inlegvel vluchtelingenkrant SP Haarlem

31-07-2016Onderin kunt u de link vinden naar het inlegvel van de vluchtelingenkrant van de SP Haarlem.

› Lees verder

Wij zijn op zoek naar nieuw talent voor de SP

27-02-2016Beste SP leden,
 
Ben jij het nieuwe talent voor de SP?
De SP Haarlem is daarom op zoek naar nieuwe talenten voor ons afdelingsbestuur.
Heb jij er wel eens over nagedacht om je kandidaat te stellen voor ons bestuur?
› Lees verder

Meldpunt SP Haarlem Zorg om Zorg

16-01-2015Per 1 januari 2015 is de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO 2015) ingevoerd.
Met deze wet worden meer zorgtaken overgeheveld naar gemeenten.
Sindsdien hebben we al veel meldingen binnengekregen van mensen die een groot deel van hun zorg kwijt raken, of zelfs helemaal geen zorg meer gaan krijgen.
Wij willen voorkomen dat mensen die hulp nodig hebben aan hun lot worden overgelaten.

› Lees verder