h

6 maart parkeer-referendum

 Stemoproep SP Haarlem  (klik hier)

(klik hier voor verder lezen)

https://parkeerreferendum.nl

1 december 2023: Referendum op 6 maart 2024
Op die dag een jaar terug werden de eerste handtekeningen gezet voor het inleidend-verzoek, om uiteindelijk hier te komen. Een hele prestatie.
Voor het nieuwsbericht van de gemeente hierover (incl. de vraagstelling) zie: https://haarlem.nl/referendum-uitbreiding-betaald-parkeren
Dit maakt het nog uitdagender om de drempel van 30% opkomst te halen, maar we gaan die uitdaging aan en met uw hulp en steun gaat het lukken!
Er hebben zich al veel mensen aangemeld om te helpen, maar we hebben nog meer hulp nodig.
Aanmelden hiervoor kan ook met een mail aan haarlem@sp.nl
Meld hierbij dan iig: je/uw naam, telefoonnummer, postcode en/of wijk.
Dit wordt dan aan het Comité Haarlems Parkeerreferendum doorgestuurd.
Doe dit dan zsm, hoe eerder kan worden gestart met de organisatie etc.

Algemeen:
• Wat wil de gemeente?: https://haarlem.nl/uitbreiding-betaald-parkeren
Referendumverordening gemeente Haarlem 2022
• Er is ook een facebook pagina hierover waarvoor ook is aan te melden.
• Er is ook een maillijst hierover, die nieuws ontvangt wanneer dat er is.
  (aan-/afmelden hiervoor kan met een mailtje naar haarlem@sp.nl)
• Er is ook een website hierover: https://parkeerreferendum.nl
Podcast over Betaald Parkeren Haarlem
• Berichten in de media

Mocht u evt. verder nog een vraag of opmerking hebben hierover, mail deze dan gerust naar haarlem@sp.nl

Eerdere berichten over het referendum-verzoek:

10 maart 2023: De gemeente laat weten voor het inleidend-verzoek inmiddels al meer dan de 400 benodigde getekende ondersteuningsverklaringen (geverifieerd) binnen te hebben. Voor een mediabericht hierover zie hier.
Eerder waren hierover 2 bijeenkomsten:
https://haarlem.sp.nl/agenda/item/betaald-parkeren-7-maart
https://haarlem.sp.nl/agenda/item/betaald-parkeren-8-maart

14 maart 2023: was hierover inspreekgelegenheid bij commissie Beheer
(aanmelden voor inspreken kon tot 9 maart, bezoeken kon zonder afspr.)

22 maart 2023: De gemeente laat weten dat de referendumcommissie tot een advies is gekomen aangaande het inleidend verzoek voor een referendum over betaald parkeren. Er is geen belemmering gevonden. Voor de brief van de commissie hierover zie hier. Morgen (23/3) bij commissievergadering Beheer en donderdag (30/3) bij de gemeenteraad de volgende hobbels.

31 maart 2023: Gisteravond bij de raadsvergadering is onder de weinig menselijk leiding van de Haarlemse coalitie (PvdA, D66, GL, CDA en De Actiepartij) een verzoek voor een (niet eens bindend) referendum naar de prullenbak verwezen. Dit terwijl de vraagstelling van het referendum nog niet eens duidelijk was. Waar is de coalitie bang voor? Dit is dus precies waarom mensen geen vertrouwen meer hebben in de huidige zogenaamde volksvertegenwoordiging. En wel de mond vol hebben over weinigzeggende burgerberaden, hoe is dat nu toch met elkaar te rijmen? Begrijpt de coalitie het zelf nog wel? Een andere vraag is: Wie is hier nu weggelopen? Toch is er duidelijkheid, namelijk dat met deze coalitie helaas niet (meer) is te praten. Dan is het helaas nu aan de juristen, wordt vervolgd.

29 april 2023: Na uitgebreide juridische voorbereiding is het bezwaar tegen het niet overnemen van het advies voor een referendum, vandaag ingediend bij de rechtbank.

1 juni 2023: Zojuist is bekend geworden dat deze zaak op maandag 12 juni om 13:30u bij de rechtbank in Haarlem (Jansstraat 81) zal plaatsvinden.
De zitting is openbaar.

12 juni 2023: Vandaag was de zaak bij de rechtbank in Haarlem.
Ondanks het warme weer was de opkomst enorm, ruim 120 mensen.
Dan ziet de rechter ook dat het veel Haarlemmers bezighoudt, in plaats van enkel horen zeggen.

De rechter pakte het gestructureerd aan. Ze deelde de zitting op in twee delen:
1: Kan de rechter hier een uitspraak over doen en is het spoedeisend?
2: Zijn er wel of geen gegronde redenen voor afwijzing van het referendumverzoek?

De rechter doet uiterlijk over 2 weken, 26 juni schriftelijk uitspraak, dus eerder zou ook nog kunnen.
Er zijn grofweg drie uitspraken denkbaar:
A: Het is niet spoedeisend; de gemeenteraad moet eerst over het bezwaar oordelen. Dat gebeurt in september. Als de gemeenteraad dan toch hetzelfde besluit neemt, gaan we weer naar de rechter!
B: Het is wel spoedeisend, maar de rechter heeft een marginale rol en de gemeenteraad heeft het recht een referendumverzoek af te wijzen. Dan gaan we in hoger beroep!
C: Het is wel spoedeisend en het referendumverzoek is ten onrechte afgewezen. Dan worden we dus in het gelijkgesteld. We weten niet hoe de rechter in dit geval besluit wat er daarna moet gebeuren; daar zijn verschillende varianten denkbaar, maar dat zullen dan horen.

De hoorzitting over het bezwaarschrift heeft de raad op woensdag 28 juni om 09:00 uur. In september volgt daarover dan ook nog een beslissing.
Ook dat zal interessant zijn: Blijft de raad bij het eerdere standpunt (geen referendum toestaan) met het risico later gecorrigeerd te worden door de rechter, of het standpunt heroverwegen en een referendum toestaan.

22 juni 2023: De rechter heeft gesproken: De gemeente moet het verzoek voor een referendum heroverwegen en daar de uitslag van afwachten alvorens verband-houdende plannen voort te zetten. Zoals het er nu naar uitziet zal de gemeente dit eind september in behandeling gaan nemen.

18 juli 2023: Bijeenkomst waar de laatste stand van zaken wordt besproken.

15 september 2023: Het ziet er naar uit dat het referendum er toch gaat komen.
Voor meer hierover zie o.a. hier en/of dit bericht op facebook.

28 september 2023: De raad geeft alsnog formeel toestemming dat de Haarlemmers een raadgevend referendum mogen aanvragen. Als dit gesteund wordt met minstens 4000 ondertekeningen binnen 6 weken, zal de referendum-commissie aan de raad een advies uitbrengen over de vraagstelling en wanneer.

Update vrijdag 29 september 2023:
Het referendum-verzoek kon worden getekend, dat kon hier:
https://haarlem.nl/gemeenteraad-geeft-akkoord-voor-inleidend-verzoek-raadgevend-referendum-parkeren
• Als u dit steunt teken zsm, omdat dit maar tijdelijk kan (tot 9 november)
• Dit is een nieuwe tekenronde (eerdere ondertekeningen voor het inleidend-verzoek zijn vervallen, teken dan opnieuw)
• In Haarlem geldt dat voor gemeentelijke zaken Haarlemmers vanaf 16 jaar mogen stemmen en ondertekenen.
• Voor het papieren formulier welke dan wel op tijd moet worden ingeleverd bij de gemeente (Publiekshal, Zijlvest 39, Haarlem) zie hier.

11 oktober 2023: Advies referendumcommissie aan raad en college betreffende de datum en vraagstelling:
• voorstel voor datum: 6 juni 2024 (gelijk met de Europese verkiezingen)
• voorstel voor vraagstelling: Bent u voor of tegen de uitbreiding van betaald parkeren in Haarlem?

Update donderdag 9 november 2023: Nadat 28/9 de raad toestemming had gegeven het referendum te mogen aanvragen, was het vanavond dan eindelijk zover. Met een kleine ceremonie werd de aanvraag hiervoor officieel ingediend.

— — —
Nieuwsbrief 28 november 2023:
Beste mensen,

Aanstaande donderdag (30/11/’23) beslist de gemeenteraad dat het besluit ‘Nota gereguleerd parkeren’ wordt ingetrokken! Weer een mijlpaal! Een referendum kan namelijk alleen worden gehouden over een ontwerpbesluit. We hebben afgedwongen dat eerst de Haarlemmers hun oordeel mogen geven: voor of tegen de Nota! Als minimaal 30% van de Haarlemmers gebruik maakt van haar stemrecht, geldt de uitslag als een zwaarwegend advies. Daarna beslist de gemeenteraad.

Datum referendum:
Aanstaande donderdag zal in de raad tevens worden besloten wanneer het parkeerreferendum plaatsvindt. Er liggen twee opties voor:

• Zo snel mogelijk, 6 maart 2024 voorkeur coalitie (kosten: 650.000 euro) of
• Gelijk met de Europese verkiezingen (6 juni 2024 voorkeur onafhankelijke referendumcommissie en oppositie (kosten 150.000).

Angst regeert:
Zoals het er nu naar uitziet, wordt 6 maart 2024 door de coalitie (PvdA, GL, D66, CDA en AP) er doorheen geduwd. Dat kan alleen maar ingegeven zijn door de angst dat wij op 6 juni een hele grote kans maken om de 30% opkomstdrempel te gaan halen. En op 6 maart moeten we dat op eigen kracht zien te realiseren.

Opkomst 30% of meer! Help mee!
Tot nu hebben we samen elk (opgeworpen) obstakel weten te overwinnen. Als het 6 maart 2024 wordt, gaan we samen de 30% realiseren. Dat gaat niet vanzelf, maar met jouw hulp gaat dat zeker lukken.

Flyerteam
Als het 6 maart wordt, zal elke Haarlemmer vanaf half januari een folder in de bus vinden en posters bij alle winkels zien hangen. Daarvoor laten we tienduizenden flyers/folders en honderden posters drukken, waarmee we de Haarlemmers informeren en oproepen te gaan stemmen. Geef je op om in je eigen en/of andere buurt deze folders te verspreiden. Je kunt dat doen door te reageren op deze mail met de volgende gegevens:
• Voor- en achternaam
• Telefoonnummer
• Wijk waar je woont.
We zetten je dan in een appgroep, waarmee we snel kunnen communiceren met elkaar.

Je bepaalt zelf hoeveel en hoe vaak.
Ken je anderen, die ook mee willen helpen, geef dan ook hun gegevens door. We rekenen op jou, en dan gaan we samen de 30% halen.

Alvast veel dank en vriendelijke groet,
Ruud Kuin en Edwin Vermaire.
— — —
Wordt lid van de Facebook pagina: Haarlem Betaald Parkeren
Doneer aan Stichting Haarlemse Stem: NL51 BUNQ 2092 7691 03
— — —

Update donderdag 30 november 2023: Referendum op 6 maart 2024
Na een onnodig langdurig en kostbaar traject heeft de raad vanavond besloten dat er een referendum komt op 6 maart 2024.
Bij de coalitie (PvdA GL D66 CDA en AP) leek veel tegenzin en rancune en een advies van de referendum-commissie werd wederom genegeerd, namelijk deze keer om het referendum te combineren met een reeds geplande verkiezing (de Europese verkiezingen op 6 juni 2024) om veel kosten te kunnen besparen (0,5 tot 1 miljoen euro). Maar ondanks de vele bezuinigingen de laatste tijd blijkt de coalitie (PvdA GL D66 CDA en AP) het extra benodigde gemeenschapsgeld hiervoor toch liever te willen verkwanselen. Als tijd een argument was, had de coalitie ook eerder kunnen meewerken aan de totstandkoming van het referendum, dus dat kan het niet zijn.
Ondanks dit alles zijn de aanvragers en ondersteuners van het referendum heel trots op het succes dat het referendum er nu echt komt en democratie heeft gezegevierd. :)

U bent hier