h

Wist je dat..

Veel gestelde vragen en antwoorden

Zie ook de Hulpdienst-pagina
(voor o.a. welke woonplaatsen vallen onder deze SP-afdeling)

Over de SP
wikipedia
de geschiedenis op sp.nl

Toegankelijk Haarlem
https://toegankelijkhaarlem.nl
https://ongehinderd.nl

Buurts
Ondersteuning nodig met iets? De gemeente Haarlem heeft hiervoor coöperatie Buurts. Er wordt gezegd dat deze organisatie hulp en advies kan bieden. Voor meer informatie hierover zie https://www.buurts.nl
Mocht je onverhoopt toch anders ervaren, laat het ons weten.

Sluit je aan bij een vakbond
• Het is zo belangrijk dat werknemers zich organiseren. Zeker in deze tijden van extremistisch neo-liberaal kapitalisme, waarbij bezuinigingen en steeds hogere winsten voor bedrijven, belangrijker worden gevonden dan eerlijke lonen. Als er inflatie is en alles stijgt: omzetten, inkoop, verkoop, winst etc. dan mogen de loonkosten toch ook wel diezelfde stijging hebben? Werkgevers en aandeelhouders bedenken graag smoesjes om dat niet te doen, terwijl de winsten maar blijven stijgen. Vakbonden kunnen dan opkomen voor wat wel eerlijk is voor de medewerkers. Wat overigens bizar is, want in België is het wettelijk geregeld dat de lonen minstens met de inflatie meegaan. Om de vakbonden te steunen, is het dan wel belangrijk daar lid van te zijn. Hoe meer mensen lid zijn, hoe sterker de vakbond staat en hoe betere resultaten de vakbonden dan ook kunnen afdwingen.
Zie bijvoorbeeld de site van de FNV.

Meldpunt Stap-budget
Meldpunt Stap-budget op sp.nl

Wooncrisis meldpunt
Woonbond meldpunt-jongeren-en-starters (Wooncrisis)
 
Stop deze misstand!

( zie ook https://haarlem.sp.nl/wonen )

 
Actief met de SP (leden voor leden)
Vraag: Is het mogelijk dat ik me zinvol kan inzetten voor de SP?
Antwoord: Ja zeker, de SP draait voor een heel groot deel op vrijwilligers wat dan ook zeer gewaardeerd en welkom is. Het is handig als je dan ook al lid bent, maar eerst kennis maken kan eventueel ook. Je interesse om je meer actief te willen inzetten, kun je via dit formulier doorgeven of stuur een mailtje naar haarlem@sp.nl
Leuk als we van je horen.  : )

Bewonerscommissie
Vraag: Kunnen huurders zich ook verenigen net als een VvE voor kopers?
Antwoord: Ja, in een wooncomplex kunnen huurders hiervoor een zogenaamde Bewonerscommissie (BC) oprichten. Een ietwat vreemde benaming, omdat eigenaren ook bewoners kunnen zijn. Maar in een wereld van verdeel-en-heers, is de VvE dus voor eigenaren en de eventuele BC voor huurders. De BC is het groepje mensen (commissie van bijvoorbeeld 5) die dan hun best doen de belangen van alle medehuurders zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Dit recht hebben huurders gebaseerd op de overlegwet en woningwet. Huurdersverenigingen (zoals de Waakvlam) adviseren ook dat huurders zich organiseren via een BC.
Voor meer informatie hierover zie o.a.:
• op de site van de Woonbond *
• op de site van de Rijksoverheid
• op de site van de Waakvlam
• op de site van de Huurcommissie *
(* ook informatie over o.a. huurmaximum o.b.v. het puntensysteem en
als achterstallig onderhoud en/of lood in 't water, huur omlaag tot 30%)

Huurdersverenigingen
De 3 grote in Haarlem zijn:
De Waakvlam (van Ymere)
Bewonersraad Elan Wonen (van Elan Wonen)
Bewonerskern Pré Wonen (van Pré Wonen)

Kinderen een goed gebit (SPaartip)
Vraag: Is het mogelijk dat je kind een goed en verzorgd gebit kan hebben, zonder dat dat al te veel geld hoeft te kosten?
Antwoord: Ja zeker, sterker nog, dat hoeft helemaal geen geld te kosten. Tot 18 jaar (dus t/m de dag voordat je kind 18 wordt) worden de tandartskosten voor het kind namelijk vergoed vanuit de basis ziektekostenverzekering van één van de ouders. Daarvoor moet dan wel initiatief worden genomen om dat dan zelf te declareren.

Wet langdurige zorg (SPaartip)
Mijn beide (hoogbejaarde en dementerende) ouders zijn in december 2021 naar een woonzorgcentrum verhuisd waar zij 24/7 toezicht hebben. Zij hadden beide een goede aanvullende verzekering van ca. €30,- per mnd.pp. Bij toeval ontdekte ik dat er bij opname in een zorgcentrum in de meeste gevallen geen aanvullende verzekering nodig is, omdat alle benodigde zorg vanuit de WLZ (wet langdurige zorg) wordt vergoed. Het is wel zaak dat je de aanvullende verzekering voor 31 december opzegt, omdat je anders er weer een jaar aan vast zit.
Ik was gelukkig nog net op tijd en heb zodoende ruim €700,- bespaard, welk bedrag anders voor niets naar de zorgverzekeraar zou zijn gegaan.

Gratis rechtsbijstand (voor kinderopvang gedupeerden) (SPaartip)
Klik hier naar het NOS-artikel

Politieke websites
www.tweedekamer.nl
www.rijksoverheid.nl
www.overheid.nl
www.haarlem.nl
gemeentebestuur.haarlem.nl

 
SP-logo
 
Vraag: Staat in het logo naast de letters een tomaat?
Antwoord: Ja, wel gestileerd, maar dat klopt. Ook heeft de tomaat een kroontje, in dit geval met een stervorm.
 
Sterren komen wel meer voor in logo's en op vlaggen. Bijvoorbeeld op die van Amerika, Europa, Turkije, Nieuw-Zeeland, enz.
  
Er zijn heel veel logo's in de wereld die op vele plekken worden getoond, zoals op o.a. websites, kleding, vlaggen en producten.
 

 
Drukwerk met niet-commerciële informatie in een brievenbus met Nee‑Nee‑sticker of Nee‑Ja‑sticker of zonder Ja‑sticker
( met  of zonder   )
 (voorbeelden)

Vraag: Mag dit?
Antwoord (kort): Ja, omdat dit geen reclame is.
 
 (fictief keurmerk)

Nadere toelichting:
• misschien wel voor de oplettende lezer, maar op deze stickers wordt benadrukt dat het gaat om reclamedrukwerk.
 
 (let op het woordje "reclame", dus geldt dan niet voor alle drukwerk)
• informatie/uitingen van bijv. vrijwilligersorganisaties, politieke partijen en andere niet-commerciële organisaties vallen in deze context dan dus buiten de definitie van ongeadresseerd reclamedrukwerk.
• wel valt dit drukwerk onder het democratisch recht om:
   • te mogen informeren
   • en geïnformeerd te mogen worden.
Heeft u er toch geen behoeft aan, dan heeft u natuurlijk altijd nog het recht dit alsnog weg te doen of terug te geven. (als dit nog kan)

Voor evt. meer informatie hierover, zie o.a. ook:
• Voor Haarlem: Gemeenteblad 305269, Afvalstoffenverordening Haarlem 2019 tot heden §4 artikel 19a en www.haarlem.nl/ja-ja-sticker.
• Voor Haarlemmermeer: Gemeenteblad 51232 en Afvalstoffenverordening Haarlemmermeer 2021 tot heden §4 artikel 15a.

Waarom al die NEE-stickers?

Misschien iets voor de overheid om dit eens te onderzoeken?
Hebben de mensen geen zin in reclames meer? Of zit het dieper? Keren ze zich af van de samenleving? Zijn ze afgehaakt? Is er een link met de politiek? Denken ze door de overheid als kostenpost en als melkkoe voor het grootkapitaal te worden gezien, waar ze geen zin meer in hebben? Zijn ze politiek afgehaakt?
 
En misschien ook eens stoppen met het commercieel maken van publieke voorzieningen? (als bijvoorbeeld: Energie, Zorg, Wonen, OV, Postbezorging, Financiële dienstverlening, Sociale Werkplaatsen, de Groendiensten voor het op orde houden van de publieke ruimte enz.)
Dat willen de mensen toch helemaal niet..
( Als we doen aan #ScheidingVanKerkEnStaat , dan misschien ook #ScheidingVanCommercieEnStaat ?
#ScheidingVanKapitalismeEnStaat ?
#KapitalismeMaaktKapot ?
#KapMetDatRoofKapitalisme ?
#KlaarMetKapitalisme ? )
 
 
Pleonasme voorbeelden:
• Rood bloed
• Roof kapitalisme
• Ronde cirkel
• Witte sneeuw

( zie ook blog: Wonen op 1 zorg op 2 )
 
Is er nog een vraag/opmerking, mail deze dan gerust naar haarlem@sp.nl
Bedankt voor het lezen en nog een fijne dag of avond  :)
SP Haarlem

U bent hier