h

Kerngroep

Omdat de SP een partij is voor mensen door mensen, is de SP een echte volkspartij (cq SamenlevingsPartij / Sociaal Plan). Voor de SP zijn haar vrijwilligers dan ook heel belangrijk en waardevol.

Als de keuze is om een samenleving te zien als:
A. een solidaire gemeenschap met cohesie of
B. een bedrijf waarbij o.a. mensen met veel geld via beleid maximaal worden beloond om andere mensen maximaal uit te buiten en daarmee te vermorzelen (cq in existentiële crises te brengen)
.. dan mag duidelijk zijn dat Socialisme staat voor A, dus ook de SP.

Dit is vaak een belangrijke (zo niet de belangrijkste) reden waarom steeds meer mensen achter de SP staan, gaan staan en/of lid worden.

Omdat de SP het niet van grote donaties van commerciële instanties moet en wil hebben, maar van de leden, is het voor de SP extra belangrijk dat mensen ook echt lid worden, als ze dat overwegen. Hoe meer mensen zich bij de SP aansluiten, hoe groter de kans dat we van onze samenleving weer een solidaire en sociale samenleving (A) kunnen maken en er ook weer recht wordt gedaan aan het woord volksvertegenwoordiging.

Ook als het goed gaat in een land, of misschien wel juist als het goed gaat in een land, liggen bestuurlijk dwalingen op de loer. Om een regering daarvoor te behoeden, blijft een significante vertegenwoordiging van de samenleving (SP) belangrijk.

Om hieraan bij te dragen biedt de SP haar leden, naast het lidmaatschap tal van mogelijkheden voor meer betrokkenheid, meepraten, het doen van activiteiten, etc. ook leuk voor je eigen ontwikkeling. Je raakt nog meer geïnformeerd en het is een dankbare invulling. Mits je dat wilt natuurlijk.

De SP biedt o.a. scholing over de geschiedenis van de politiek, welke ideologische stromingen dr zoal zijn:
• socialisme, liberalisme, kapitalisme, communisme, confessionalisme, identiteitspolitiek, klasse-politiek, etc.
• de overeenkomsten, de verschillen, hardnekkige frames en fabels,
• de beloftes en de daadwerkelijke gevolgen,
• en meer

Daarnaast hebben afdelingen ook vaak een kerngroen of kadergroep, voor leden die naast het lid zijn, extra willen bijdragen aan SP‑initiatieven, die we doen om ook echt voor het volk op te komen. Enkel dankzij deze vrijwilligers kan een afdeling optimaal bestaan, blijven bestaan en groeien. Ook in de afdeling Haarlem, waaronder ook vallen o.a. Heemstede, Zandvoort, Hoofddorp, Haarlemmermeer (voor welke plaatsen nog meer zie hier) hebben we deze kerngroep. Regelmatig is er een overleg en zijn er acties. Iedereen draagt zijn/haar steentje bij en doet waar die goed in is, bijvoorbeeld meedenken, mee‑organiseren, mee‑uitvoeren, al‑met‑al meedoen en meebouwen.

"Bouwen met de mensen voor de mensen."

Wil je hierover meer te weten komen, kom dan gerust eens kennis maken, stuur een mailtje naar haarlem@sp.nl en/of meld je aan via dit formulier.

U bent hier