h

Wonen, petities, enquêtes en toelichting

 
Stop deze misstand!

Petitie Stop de Wooncrisis!
de Enquête van het Groot Haarlems Woononderzoek
de Huisjesmelker van het jaar verkiezing
de actie Stop het Huisjesmelken als Verdienmodel
Wooncrisis-meldpunt van de Woonbond
Petitie voor betaalbare huizen voor starters van Eigenhuis
Hoe de VVD via de EU "wonen zonder winstoogmerk" (o.a. sociale woningbouw) tot iets vies wist te maken (door het Staatssteun te noemen, om vervolgens zichzelf (en de PvdA) te legitimeren samen de wooncorporaties kapot te gaan maken met de verhuurderheffing en roofkapitalisten 100.000 voorheen sociale woningen te geven voor bijna niets en te belonen met 0% inkomstenbelasting)

Kleine toelichting:

Al lange tijd voert de zgn nieuwe liberale politiek onbewust(?) buitenproportioneel bruut beleid om op zoveel mogelijk manieren te "sturen op schaarste", volgens het Neoliberaal Kapitalisme een verbetering voor marktwerking. Maar een overheid is er toch niet voor de markt zou je zeggen, of toch wel? Het laten ontstaan van het grote tekort aan betaalbare woningen met gigantische prijsopdrijving tot gevolg is één van de vele schrijnende gevolgen. O.a. de volgende middelen werden en worden hiervoor ingezet:
• Opheffing van het ministerie van volkshuisvesting in 2010. Omdat .. ?? van een basisbehoefte als wonen een markt maken beter is? Zodra de VVD de grootste was, was dit direct gedaan, samen met de toen coalitiepartijen CDA en PVV (gedoogd).
• Het negeren van grondwet artikel 22 waarin wordt aangegeven dat goede volksgezondheid en voldoende woongelegenheid voorwerpen van zorg (en dus ook een verantwoordelijkheid) der overheid zijn.
• Invoering van de verhuurderheffing in 2013 speciaal voor organisaties zonder winstoogmerk, de sociale verhuurders. Ontneming van "het recht om voor kostprijs nog iets te mogen", zou eerlijker zijn voor organisaties met winstoogmerk (level playing field, mede op EU-advies, die stelt dat geen winstbejag gelijk staat aan staatssteun). Particuliere, commerciële en andere niet-sociale verhuurders werden en worden nog steeds beloond met een belasting van 0%. (ook gelijk speelveld?) De verhuurderheffing zou zijn voor het spekken van de schatkist, met medeondertekening van de toen coalitiepartij PvdA. Dit is goed gelukt en heeft heel veel geld opgeleverd voor de Rutte-regeringen. Ook maakt het huurders en de sociale en maatschappelijke verhuurorganisaties kapot, een buitenproportionele benadeling, maar voor het Neoliberaal Kapitalisme een groot succes.
De uitverkoop van 100.000 Nederlandse sociale woningen met hoog-rendement-belofte aan private-equity en huisjesmelkers (door de VVD en PvdA), die in sommige gevallen zelfs deze huizen vervolgens liever laten leegstaan dan ze nog voor een redelijke prijs te verhuren. Één huis verhuren voor €2500 per maand levert meer op dan 4 voor €600 per maand, toch? In o.a. 2014 bezocht de toen minister die Wonen in de portefeuille erbij had (Blok) dus internationale beleggingsbeurzen om in opdracht van Rutte de Nederlandse sociale woningen aan te prijzen en hoge rendementen te beloven (in plaats van het volk te vertegenwoordigen, op te komen voor de belangen van alle mensen in dit land). Heel veel mensen in Nederland hadden zo'n huis ook wel willen kopen, maar dan om in te wonen.
• Nieuwbouw frustreren d.m.v. vergunningstops of verlenging van doorlooptijden tot 10 jaar of langer. Hierdoor is nieuwbouw vrijwel tot stilstand gekomen, ook te zien als een gevolg van het "sturen op schaarste" (met dank aan het Neoliberaal Kapitalisme dus).

Dit zgn. "sturen op schaarste" werd o.a. in het plenaire debat van 20 juni 2013 besproken. Voorstellen van o.a. de SP om dit te veranderen naar zorgen voor wèl voldoende woningen voor het volk, werden door de PvdA neergehaald (tot genoegen van coalitiegenoot VVD). Het moedwillig creëren van schaarste op dit vlak via politiek beleid, is dus strijdig met artikel 22 van de grondwet, is te zien als een omerta (onuitgesproken samenzwering) van regering met bedrijven tegen het volk (collusion) en misschien wel als een groots landverraad. Sinds wo2 is de Wooncrisis één van de grootste, zo niet de grootste door de politiek gecreëerde maatschappelijke crisis. Waarom de liberale regering dit deed en nog altijd doet, en zo met het eigen volk omgaat, is werkelijk een raadsel.

 
Stop deze misstand!

"Beste huisjesmelker en/of politicus, als we later terugkijken, was u toen goed of fout in de wooncrisis?"
Primaire levensbehoeftes (als een dak, zorg etc.) commercialiseren zonder voldoende aanbod, brengt mensen in existentiële crises, vermorzelt ze, maakt ze kapot en beloont hen die daar misbruik van maken en geld verdienen over de ruggen van anderen.
Is dat niet willen, niet gewoon een kwestie van fatsoen?
"De markt" lost problemen niet op, maar creëert ze, zodat winsten nog verder kunnen worden gemaximaliseerd.
"Het Nieuwe Liberalisme" snapt niet waarom de overheid moet reguleren. Dat kunnen marktpartijen toch ook? Daarmee is het eigen volk tot melkkoe gemaakt (iets om te onderdrukken): Mark(t) vermorzelt.
Velen (waaronder de SP) vinden dit een zeer slecht en dom idee.
Enkel goede regie en visie van een echte volksvertegenwoordiging (die ook echt daaraan recht doet) kan problemen oplossen en voorkomen.
Betaalbaar kunnen wonen/huren/leven is enkel een kwestie van fatsoen en politieke wil, toch? Stop deze misstand!

Zie ook:
blog: Wonen op 1 zorg op 2
blog: Een eigen huis
blog: Verhuurderheffing 2.0
https://haarlem.sp.nl/dossier/wonen
https://haarlem.sp.nl/agenda/item/woonoproer
https://haarlem.sp.nl/form/zorgbuurthuis

U bent hier