h

petitie: Zorgbuurthuis

Stop met Pleisters en kies Structureel goede en Passende oplossingen, zoals het:

Iedereen wordt een keer oud. Steun het zorgbuurthuis: een plek waar je oud kunt worden, in je eigen vertrouwde buurt. Teken de petitie!

Samen kunnen wonen met je partner, ook als de één zorg nodig heeft en de ander niet. Met vers eten en vaste en bekende gezichten. Zonder de lange gangen van het oude verzorgingshuis, maar kleinschalig, zoals thuis. Dat is oud worden in het zorgbuurthuis. De eerste is onlangs op initiatief van de SP in Oss geopend.

Sinds het sluiten van de verzorgingshuizen door het PvdA-VVD-kabinet (2012-2017) moeten mensen langer thuis wonen tot het echt niet meer gaat. Dit kan leiden tot eenzaamheid of onvoldoende goede zorg. Met het zorgbuurthuis maken we fijn oud kunnen worden in de eigen buurt voor iedereen mogelijk. Dat willen we ook in Haarlem.

De SP gaat daarom binnenkort het voorstel voor een Haarlems zorgbuurthuis in de gemeenteraad aan de orde stellen. U kunt dat initiatief ondersteunen door hieronder te ondertekenen.

( zie ook blog: Wonen op 1 zorg op 2 )

(waar * bij staat is verplicht)

* Invulling van telefoonnummer is niet verplicht. De SP gaat strikt vertrouwelijk om met persoonlijke gegevens, geen verstrekking aan derden. Met invulling van een telefoonnummer wordt toestemming gegeven, dat SP mag bellen als daar eens aanleiding voor zou zijn.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

U bent hier