h

Bestuur

Jan Willem Roosch (voorzitter)

Ruud Antonisse (algemeen bestuurslid)

Greet de Goede (algemeen bestuurslid en penningmeester)

Arda Gerkens (algemeen bestuurslid)

(vragen aan één of enkele van bovengenoemde personen, kunnen worden gemaild naar haarlem@sp.nl)

U bent hier