h

Bestuur

Jan Willem Roosch (voorzitter en commissielid)

Ruud Antonisse (algemeen bestuurslid)

Greet de Goede (algemeen bestuurslid, penningmeester en commissielid)

Arda Gerkens (algemeen bestuurslid)

Ruud Kuin (fractie voorzitter)

(vragen aan één of enkele van bovengenoemde personen, kunnen worden gemaild naar haarlem@sp.nl)

U bent hier