h

Wonen op 1 Zorg op 2 (GW art. 22)

22 maart 2024

Wonen op 1 Zorg op 2 (GW art. 22)

• Een fatsoenlijk en betaalbaar dak boven het hoofd, is dat niet het allerbelangrijkste voor iedereen om überhaupt te kunnen leven en zich te kunnen ontplooien? (en dan wel met een leefbaar woonoppervlak, ipv een hok van 30m² of kleiner en zonder berging)
• Is naast huisvesting, het ook belangrijk om op de zorg te kunnen vertrouwen, wanneer dat eens nodig is? Ook met die kwaliteit en snelheid wat bij een ontwikkeld land mag worden verwacht?
Deze dingen worden ook wel bestaanszekerheid genoemd.

Onze voorouders en toen politici vonden deze dingen zelfs zo belangrijk, dat ze die hebben opgenomen en geborgd in de Grondwet: Artikel 22. Maar helaas blijkt dat ondanks dit, de regering zich hier sinds 2010 al bewust niet meer aan houdt. Het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM incl. de actieve rol daarvan) opgeheven, de slimme huisvesting voor ouderen met evt. thuiszorg (de zgn bejaardenhuizen) opgeheven, de zorg als kwalitatieve dienstverlening voor de burgers zonder winstbejag afgebroken. Daarmee heeft de regering op veel vlakken de regie bewust uit handen gegeven aan marktpartijen. Het is algemeen bekend dat die zoveel‑mogelijk‑winst‑maken belangrijker vinden dan burgers echt te helpen. (zonder winstbejag, duurzaam en met visie en empathie)

Sturen op schaarste
Zo heet het beleid wat als doel heeft mensen heel veel geld te laten betalen voor een basisvoorziening zodat een goed huis en goede zorg er niet voor iedereen meer is. Ofwel tot doel heeft een deel van de mensen kapot te maken. Dit is dan ook te zien als een sinister en sadistisch beleid, wat enkel kan door Grondwet Artikel 22 te negeren. Al sinds 2010 in Nederland en eerder.

NSC (Omtzigt) vraagt de PVV om ook te staan voor de Grondwet, de grondrechten en de democratische rechtsstaat. Maar dat mag dan ook wel een verzoek zijn aan alle partijen, vooral aan de VVD die dat sinds 2010 dus al niet meer doet en al die partijen die dat hebben gesteund. Ondertussen laat de regering zich afleiden door allerlei andere problemen in de wereld (heel veel ruis), waardoor deze fundamentele, maatschappelijke en existentiële problemen voor de burgers, nog steeds niet structureel worden aangepakt en opgelost. Dat is erg schrijnend en triest te moeten constateren. Als de SP het mag zeggen, geldt al jaren de noodtoestand voor wonen en de zorg en moeten deze problemen als eerste met de allerhoogste prio worden opgelost. Stem daarom altijd SP. Ook als je zelf (nog) niet problemen ervaart door de afbraak, doe het dan vanuit solidariteit voor je familie, vrienden en/of landgenoten, maar uiteindelijk toch ook voor jezelf. Wij (de mensen) staan dan sterker tegenover het grootkapitaal, stem ook daarom SP.

 
Stop deze misstand!

Voor meer over wat SP Haarlem allemaal over o.a. wonen heeft, zie:
https://haarlem.sp.nl/wonen

U bent hier