h

Verhuurderheffing 2.0

19 november 2023

Verhuurderheffing 2.0

De Verhuurderheffing zou in 2023 zijn afgeschaft, maar blijkt vervangen door een Verhuurderheffing 2.0

Regering Rutte2 bestond uit PvdA en VVD. Onder de bezielende leiding van Mark Rutte (minister-president), Stef Blok (minister voor Wonen), Barbara Visser (woordvoerder Volkshuisvesting VVD) en met steun van o.a. Jacques Monasch (woordvoerder Volkshuisvesting PvdA) en Diederik Samsom (leider PvdA) waren acties in 2013 o.a.:
Voortzetten opheffing Ministerie van Volkshuisvesting (door Rutte1)
Verder afschaffen van de bejaardenhuizen
Invoer van de Verhuurderheffing
Hierdoor kwam de betaalbare woningbouw door woningcorporaties (de belangrijkste doelstelling van woningcorporaties) abrupt tot stilstand.

"Wonen als marktproduct" werd door Rutte2 (PvdA en VVD dus) nog verder doorgevoerd door de prijs voor wonen en woningen nog verder op te drijven met het zgn. "sturen op schaarste" (lees: het maximaliseren van een tekort). Dit werd o.a. gedaan door:
• Het opkopen van huizen als belegging (zonder zelfbewoning) stimuleren en aanprijzen. Hierdoor kwamen veel huizen ook in buitenlands bezit.
• Het stoppen van betaalbare bouw door woningcorporaties m.b.v. de zgn. Verhuurderheffing. Een belasting speciaal voor de woningcorporaties van zo'n 1,5 miljard euro per jaar.
• Het sluiten van de bejaardenhuizen onder het mom van dat het beter is als ouderen langer thuis blijven wonen. Hierdoor nam het huizenaanbod af.
• Het aanjagen van de (arbeids-)immigratie, zonder de hiervoor benodigde huisvesting bij te bouwen. Hierdoor werden al bestaande huizen gebruikt, waardoor mensen in Nederland geen huis meer konden vinden.
Deze bewuste acties en meer legde met overweldigend succes de basis voor de Wooncrisis. Ondanks vele waarschuwingen werden deze acties en bijhorend beleid, toch doorgezet (door PvdA en VVD dus) met alle verschrikkelijke maatschappelijke gevolgen van dien, o.a.: vergroting van de 2-deling, oplopende dakloosheid, misbruik makende huisjesmelkers, jongvolwassenen die niet meer kunnen uitvliegen, ruzies, stress, medische en mentale klachten, bestaansonzekerheid, etc.

Na 10 jaar platleggen van betaalbare woningbouw, werd de regering door politieke en maatschappelijke druk gedwongen te stoppen met de Verhuurderheffing. Vanaf 1 januari 2023 was dit het geval. Maar wat blijkt? Per die datum kwam een andere belasting hiervoor in de plaats: Winstbelasting bestond al, maar deze loopt sterk op omdat de corporaties meer overhouden door de afschaffing van de verhuurderheffing, waardoor de woningcorporaties nog steeds 1,5 miljard euro per jaar belasting aan de staat moeten blijven betalen, de zgn. Winstbelasting (of Vennootschapsbelasting) dus:
https://stadszaken.nl/artikel/4745/corporaties-betalen-komende-jaren-alsnog-miljarden-belasting
https://www.bnnvara.nl/joop/artikelen/door-winstbelasting-corporaties-verliezen-we-broodnodige-volkshuisvesting

Omdat dit geld in de algemene-middelen-pot verdwijnt, wordt dit geld nog steeds niet ingezet voor woningbouw. (en/of verlaging van huren die in veel gevallen best hoog zijn en soms te)

Zoals vaker heeft de politiek ook hier weer mooie woorden over, dat ook hier iets aan zou moeten worden gedaan, nu de daden nog.
Het mag duidelijk zijn dat de SP hiervoor pleit (daden):
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/artikel/5409794/kamer-wil-afschaffing-winstbelasting-woningcorporaties
https://nos.nl/artikel/2498419-dit-kan-een-nieuw-kabinet-doen-om-woningbouw-aan-te-jagen

Een vraag die gesteld zou kunnen worden: Waar is de nieuwe "Minister van Volkshuisvesting" toch mee bezig?

( zie ook https://haarlem.sp.nl/wonen )

U bent hier