h

Berichten uit de raad en fractie 25/12

25 december 2022

Berichten uit de raad en fractie 25/12

Beste mensen,

Tijdens de laatste raadsvergadering van dit jaar (15/12), werden in eensgezindheid een aantal nieuwbouwplannen voor betaalbare woningen aan de Spaarndamseweg en de Louis Pasteurstraat vastgesteld. Minder eensgezind verliep het debat over participatie.

Participatie
Het college wil de participatie verbeteren. En daar is alle reden toe, want de gemeente is erin geslaagd de afgelopen jaren vele Haarlemmers bij de inspraak te frustreren. Je mag zeggen wat je vindt, maar ze doen er vaak niets mee.
Afschaffen wijkraden
Één van de voorstellen van het college, is de afschaffing van de wijkraden. Is dat een verbetering? Volgens het college wel, want wijkraden zouden er te weinig in slagen wijkbewoners te betrekken bij haar adviezen. ‘Ze zijn te veel een belangenbehartiger, en te weinig verbindend’, aldus het college. Wat is er mis met belangenbehartiger? Het lijkt er eerder op dat wijkraden te lastig zijn voor de gemeente. Wij hebben met Jouw Haarlem, OP Haarlem en Hart voor Haarlem een motie ingediend voor handhaving van de wijkraden, zolang er (nog) geen goed alternatief is! Anders gezegd, het is uiterst merkwaardig de wijkraden af te schaffen, en slechts een vaag niet-uitgewerkt alternatief te hebben in de vorm van een wijk-platform. Onze motie is helaas door de coalitie verworpen. We onthouden wel goed de woorden van D66, GL en PvdA; zij verklaarden allen dat ze bij de zoektocht naar alternatieven niets uitsluiten, dus ook niet de ‘handhaving van de wijkraden’.
Vage principes voor participatie
Verder is de participatie-nota ongelofelijk vaag en nietszeggend. Er worden vijf ‘leidende principes’ genoemd waarover het college met de Haarlemmers in gesprek wil. Deze ‘principes’ zijn vooral open-deuren, zoals transparantie en meer Haarlemmers betrekken. Er zit één duidelijk principe bij: Haarlemmers beslissen zelf over zaken die in hun wijk spelen! Klinkt goed, maar ook ongeloofwaardig. Een paar weken geleden besloot hetzelfde college namelijk nog de zeggenschap over betaald-parkeren-in-je-eigen-wijk af te schaffen.
Wat wij vinden
Wij hebben benadrukt dat invloed en betrokkenheid van burgers tot stand komt als:
Het besluitvormingsproces duidelijk is! Haarlem knipt alle besluiten in stukjes. Wanneer wordt waarover besloten? In 2021 is bijvoorbeeld het mobiliteitsbeleid vastgesteld met wat algemene principes. En in juni van dit jaar kunnen de Haarlemmers pas de consequenties daarvan vernemen: betaald parkeren in de helft van de stad. Stop met het opknippen van besluiten.
De uitkomst moet niet vooraf vast staan. Want dan gaat niemand er tijd in steken. Van tevoren moet duidelijk zijn waarover Haarlemmers zeggenschap hebben!
Van participatie naar zeggenschap! Dat betekent in onze visie: besluiten kunnen terugdraaien en initiatiefvoorstellen kunnen doen.

De nietszeggende startnotitie van het college is vastgesteld. Ook wij hebben voorgestemd, want er staat eigenlijk niets in :) en anders duurt het nog langer. Nu gaat de notitie de inspraak in en kunnen Haarlemmers hun bijdrage leveren.

Fijne kerst en een gezond, goed en strijdbaar 2023!
Wij wensen iedereen het allerbeste toe voor 2023. We hopen dat je ook komend jaar ons (af en toe) kunt helpen Haarlemmers te informeren en te activeren voor onze activiteiten. Vele handen maken licht werk en het vergroot onze invloed.

Vliegende start 2023:

Vrijdag 6 januari Lilian in Patronaat
De toegang is gratis. Zorg dat je erbij bent en neem een vriend, collega of familielid mee! De kans om hen te interesseren voor ons gedachtengoed. Meld je snel aan, want het gaat hard met de aanmeldingen. Lilian wordt die avond geïnterviewd door Patrick Lodiers (van BNN/VARA) over haar boek: De winst van eerlijk delen. Aanwezigen kunnen uiteraard ook vragen stellen.

Zaterdag 14 januari superzaterdag
In alle provincie-hoofdsteden komen we deze dag in actie. We gaan met zoveel mogelijk SP-leden aan Haarlemmers vragen de volkspetitie te ondertekenen. Doe mee, geef je op! *

Zaterdag 21 januari Jaarbeurs Utrecht, pensioenberaad over het pensioenverraad !
Met steun van PvdA en GL is de nieuwe pensioenwet in de Tweede Kamer aangenomen. Dat betekent onder andere een onzeker pensioen en geen regeling voor zware beroepen. We moeten zien te voorkomen dat de Eerste Kamer nog voor de provinciale Staten verkiezingen over deze slechte wet stemt. Daarom het Pensioenberaad. Zorg dat je erbij bent. *

Zaterdag 11 februari Volksprotest!
Het vervolg op het Prinsjesdag-protest. We verzamelen op het Beursplein in Amsterdam. De energiebedrijven halen we symbolisch van de beurs. En daarna demonstreren we door het centrum van Amsterdam. Zorg dat je erbij bent. *

De SP Haarlem-fractie:
Ruud, Sibel, Greet en Jan Willem
* haarlem@sp.nl

U bent hier