h

SP Haarlem stemt in met opvang vluchtelingen

23 december 2015

SP Haarlem stemt in met opvang vluchtelingen

Afgelopen donderdag 17 December heeft de Gemeenteraad ingestemd met opvang van vluchtelingen in de voormalige Boerhaavekliniek. Ook de SP Stemde in met het besluit. ,,Er wordt in het voorstel goed tegemoet gekomen aan de wensen en zorgen die er leven in Boerhaavewijk”.

Na een kleine rondgang in de buurt en goed luisteren naar de zorgen geuit tijdens de bijeenkomst in de buurt, heeft de SP een aantal voorstellen die hierbij belangrijk waren. Eerder was al duidelijk in het voorstel van de burgemeester opgenomen dat er een veiligheidsplan kwam, en dat de opvang van maximaal 450 vluchtelingen voor maximaal een jaar zal zijn.

Op voorstel van de SP wordt er bij het Centraal Orgaan Asielzoekers met klem aangedrongen om vooral gezinnen te plaatsen, dat past beter bij de samenstelling van de buurt, en juist het gesleep met vluchtelingen van crisisopvang naar crisisopvang moet worden gestopt.

De SP diende ook een motie in om extra in te zetten op veiligheid, en afspraken over voldoende activiteiten voor de vluchtelingen. Daarnaast vroeg de SP in te stemmen met het naar voren halen van onderhoud, het vergroten van de sociale veiligheid, en meer speelvoorzieningen in de buurt. De burgemeester was bereid deze motie uit te voeren en zegde onder meer toe de veiligheidssituatie goed in de gaten te houden, en extra inzet van politie te doen als dat nodig blijkt.

Fractievoorzitter Garretsen: ,, De SP heeft er vertrouwen in dat onder deze voorwaarden de opvang een succes wordt, maar houdt de boel scherp in de gaten. Er zijn harde afspraken, en die moeten wel worden nagekomen''

Reactie toevoegen

U bent hier