h

Concept verkiezingsprogramma te downloaden

14 oktober 2016

Concept verkiezingsprogramma te downloaden

Een Nationaal ZorgFonds zonder eigen risico, verhoging van het minimumloon en de AOW met 10%, een nieuwe studiebeurs, lagere huren en meer inspraak en zeggenschap van mensen over hun omgeving. 

Dat zijn de speerpunten van het SP-verkiezingsprogramma ‘Nu Wij’. ‘Dit programma is voor de 80% van Nederland die de afgelopen 10 jaar heeft ingeleverd. 
Voor hen willen wij een inhaalslag; hogere lonen, meer banen en toegankelijke scholen en zorg,’ zegt SP-leider Emile Roemer.

Wil je meer weten of meehelpen? 
Ga dan snel naar: 
https://doemee.sp.nl/nuwij

Direct naar het concept verkiezingsprogramma :
https://www.sp.nl/sites/default/files/concept_nuwij_oktober2016.pdf

U bent hier