h

NATIONAAL ZORGFONDS

14 oktober 2016

NATIONAAL ZORGFONDS

“Sorry, we hadden eigenlijk een grotere zaal moeten hebben, maar de opkomst verrast ons.” Met die woorden opende Anne Feite Bloem afgelopen vrijdag de informatieavond voor het Nationaal ZorgFonds. Zo’n 80 mensen waren op de avond afgekomen, van wie pakweg een derde in de zorg werkzaam was. SP’ers maar ook niet-SP’ers, want “dit thema is te belangrijk voor politieke scheidslijnen.”

Foto: ABS de Boer

Voordat hij zelf inging op het Fonds gaf hij het woord aan Peter de Groof. Zijn inleiding bleek een schot in de roos. In een aanstekelijk verhaal schetste De Groof dat hij als Haarlemse huisarts de bureaucratie zat was geworden. Dwars tegen alle gevestigde belangen in  startte hij met 14 collega’s de actie Het roer moet om. Met klinkend succes: In een recordtijd tekenden duizenden huisartsen het manifest en kwam minister Schippers met de verlossende nota Het roer gaat om.

Foto: ABS de Boer

De brug naar het ZorgFonds was daarna snel gemaakt. Voortdurend in gesprek met de zaal gaf SP-raadslid Anne Feite Bloem uitgebreid uitleg over het initiatief waar zich inmiddels 185.000 mensen als vriend bij hebben aangesloten. Tegen het eigen risico en tegen de marktwerking in de zorg.

Bas Vermaat  als voorzitter van de SP Haarlem sloot  af: “De zorg is van ons. Wij pakken haar weer terug!”

U bent hier