h

Betaalde banen voor langdurig werklozen

23 november 2016

Betaalde banen voor langdurig werklozen

Motie van SP over tijdelijk werk voor langdurig werklozen is in de gemeenteraad van 17 november 2016 aangenomen.

Met alleen de stemmen van Groen Links en de VVD tegen is een motie van de SP aangenomen om 50 mensen die twee jaar of langer werkloos zijn en zich suf solliciteren een baan van twee jaar te geven tegen CAO loon.  De baan kan zijn in het groenonderhoud maar het kan ook om ander werk gaan.

In maart komt wethouder Langenacker met een uitgewerkt plan en dan weten we meer. De SP Haarlem werd geïnspireerd door SP wethouder Vliegenhart in Amsterdam. Door hem zijn in Amsterdam voor 500 werkzoekenden werkbrigades opgericht.

Mensen die belangstelling hebben voor een tijdelijke baan kunnen zich opgeven bij de afdeling Sociale Zaken van de gemeente.  

U bent hier