h

Terugblik op 2016

27 december 2016

Terugblik op 2016

Terugblik van de fractie op 2016.
Wat heeft de SP in 2016 allemaal bereikt?

De speerpunten van de SP zijn zorg, wonen en sociale zaken. Hieronder de belangrijkste prestaties van de fractie in 2016.
 

Foto: SP

* Actie voor goede thuiszorg/huishoudelijke hulp in Haarlem. 
 

Zorg
Sinds begin 2015 strijdt de SP voor een betere thuiszorg. Thuiszorgaanbieders mochten op grond van het contract met de gemeente maar gemiddeld 2,1 uur aan elke klant besteden en zelf de indicaties doen. Het was dus van belang voor de aanbieders om elke klant zo weinig mogelijk uren te geven om niet boven het gemiddelde van 2,1 uur uit te komen. Hierdoor kregen veel mensen te weinig uren.

Het gemiddelde is nu losgelaten en de gemeente doet nu zelf de indicaties. Dit jaar doet de gemeente een nieuwe aanbesteding. Op voorstel van de SP gaat de gemeente bestuurlijk aanbesteden. Dat betekent dat de gemeente met de vijf grootste aanbieders om tafel gaat zitten om te kijken wat er echt nodig is om goede thuiszorg te leveren en de medewerkers een fatsoenlijk salaris te geven.

We zijn er echter nog lang niet. De wet eist dat er eerst wordt gekeken naar wat familie en buren kunnen doen voordat iemand thuiszorg krijgt. Die slechte wet moet weg. Ook moet de marktwerking in de thuiszorg worden afgeschaft.

 

Wonen 
De wachtlijst in Haarlem voor een sociale huurwoning stijgt nog steeds en is nu 6,7 jaar. Het aantal sociale huurwoningen neemt in Haarlem al jaren af. Op voorstel van de SP is besloten om het aantal sociale huurwoningen weer terug te brengen op het niveau van eind 2013, dat betekent dat er de komende vier jaar bijna 2000 sociale huurwoningen moeten bijkomen. Dat is nog steeds lang niet genoeg. Op initiatief van de SP wordt nu onderzocht of de woningbouwcorporaties financieel door de gemeente kunnen worden geholpen, bijvoorbeeld door de grondprijs voor het bouwen van een sociale huurwoning te verlagen.

 

Sociale zaken en minimabeleid
Door de SP worden ook met mensen die al wat langer een bijstandsuitkering hebben weer gesprekken gevoerd om te kijken of ze ergens mee geholpen kunnen worden zoals met scholing en werk. Het is niet meer zoals tot voor kort dat de sociale dienst alleen inspanningen doet voor mensen die net werkloos zijn geworden. Door die gesprekken zijn er voor langdurig werkzoekenden een aantal projecten opgezet.

Verder is er een motie van de SP is aangenomen om 50 werkzoekenden die langer dan twee jaar werkloos zijn aan een tijdelijke baan te helpen van twee jaar, tegen een loon volgens de CAO.

De HaarlemPas voor minima is gratis geworden en wordt nu automatisch verlengd, er zijn bij de sociale dienst mensen aangenomen die zelf jarenlang een uitkering hebben gehad. Zij weten dus uit eigen ervaring weten hoe het is om te weinig geld te hebben om van rond te komen. In 2017 wordt er op initiatief van de SP voor de eerste keer in jaren weer door de gemeente een collectieve ziektekostenverzekering afgesloten voor de minima. De premie is door het tekort aan voorbereiding nu nog veel te hoog, maar volgend jaar worden de voorwaarden hopelijk een stuk beter.

 

Foto: SP
SP op de Haarlemse Zomermarkt. 

U bent hier