h

Haarlem kiest Markt boven Mens bij de Thuiszorg.

14 mei 2017

Haarlem kiest Markt boven Mens bij de Thuiszorg.

Haarlem kiest weer voor Markt boven Mens bij de thuiszorg.

De thuiszorg wordt weer opnieuw aanbesteed voor de periode 2018 t/m 2021. De eisen die het college stelt aan deze aanbesteding werd in de vergadering van 11 mei in de gemeenteraad aan de orde gesteld.

Foto: A.de Boer

De meeste partijen in Haarlem lijken weinig te leren van de fouten die in het verleden door B&W zijn gemaakt. Bij de behandeling van  de aanbestedingen voor onder andere de thuiszorg, bleek weer eens duidelijk dat voor deze partijen dat geld en marktdenken belangrijker zijn dan goede zorg.

Fractievoorzitter Frits Garretsen: “We hebben in 2017 in Haarlem het jaar van de ontmoeting, dan moet je juist durven te investeren in de Thuiszorg. Aan de medewerkers in de thuiszorg wel de ruimte geven om wél dat kopje koffie te drinken met de vereenzamende bejaarde”.

Hoofdinzet van de SP is altijd geweest om de marktwerking helemaal uit de zorg te slopen. Die hoort daar niet thuis. Toch wordt er weer gekozen voor een aanbesteding, ondanks dat het keer op keer weer mis ging. Onder andere bij Viva raakten mensen hun vaste medewerker kwijt, werden medewerkers gekort in hun salaris, maar ging de directeur met meer dan 200.000 euro naar huis. De SP deed daarom in een aantal moties voorstellen om de aanbesteding dan in ieder geval zo sociaal mogelijk uit te voeren. Ruimte maken voor zorg op buurtniveau. Het salaris van directie aan banden leggen. Garanties voor medewerkers voor een fatsoenlijk salaris. Garantie voor de zorgontvangers voor een vaste medewerkers.

 

De wethouder deed toezeggingen op dit vlak, maar de praktijk heeft in het verleden laten zien dat hier vaak weinig van terecht komt. Op de Actiepartij en Ouderenpartij na, ontbrak het andere partijen aan daadkracht om de voorstellen van de SP te steunen. Frits Garretsen: “In het verleden is ook door het college beloofd zich in te spannen voor het behoud van de vaste cliënten en salaris. Daar is weinig van terecht gekomen. Alleen als we dit soort zaken goed vastleggen, kunnen we de asociale uitwerking van deze idiote aanbestedingen beperken”.

 

 

 

U bent hier