h

Onze voorstellen voor de kadernota

4 juli 2017

Onze voorstellen voor de kadernota

Verleden week vond de behandeling van de kadernota plaats, waarin de gemeenteraad het beleid voor het komende jaar vaststelt.

De SP boekte een paar successen. Haarlemmers maken minder gebruik van de thuiszorg, de begeleiding thuis van zieke of mensen met een beperking en de dagbesteding. De SP vermoedt dat dit komt door de hoge eigen bijdragen die de gemeente heft. De wethouder heeft nu toegezegd te onderzoeken in hoeverre de eigen bijdragen kunnen worden verlaagd. Na de zomer komt hij met een voorstel.

Verder werd het voorstel van de SP overgenomen om daklozen eerder een briefadres te geven, zodat ze sneller een uitkering kunnen aanvragen.

 

De PvdA en Groen Links laten woningzoekenden in de kou staan

Ronduit schandalig is het beleid van de gemeente met betrekking tot het bouwen van nieuwe woningen. De gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning is nu al weer verder opgelopen en bedraagt nu maar liefst 7,3 jaar. Een plan van de oppositie om 16.000 extra woningen te bouwen werd door de coalitie waaronder de PvdA en Groen Links afgeschoten, onder meer omdat zich dan minder bedrijven in Haarlem kunnen vestigen.

De PvdA stemde onlangs in met een voorstel van B&W om alle ambtenaren van Zandvoort op het gemeentehuis van Haarlem onder te brengen. De SP stemde tegen en kreeg het verwijt van de PvdA niet solidair te zijn met Zandvoort.

De PvdA is dan wel zogenaamd solidair met Zandvoort, maar niet met de Haarlemmers die soms al negen jaar op de wachtlijst staan voor een sociale huurwoning. Schande, wie hebben de gemeenteraadsleden van de PvdA eigenlijk gekozen, de Haarlemmers of de bewoners van Zandvoort?

Reactie toevoegen

U bent hier