h

DE SP KOMT OP VOOR DE MIDDENINKOMENS

22 juni 2018

DE SP KOMT OP VOOR DE MIDDENINKOMENS

Op verzoek van onze fractievoorzitter, Frits Garretsen, is gisteren de huisvesting van de middeninkomens in de raadscommissie Ontwikkeling besproken.

Niet alleen Haarlemmers met een inkomen lager dan 36.000 euro per jaar hebben grote moeite met het vinden van een woning, ook mensen met een iets hoger inkomen hebben dat. Er zijn in Haarlem ook veel te weinig woningen met een huur tussen de 710 en 950 euro per maand ( de zogenoemde middenhuurwoningen) en sociale koopwoningen met een koopprijs tot 220.000 euro.

In het coalitieakkoord staat dat van alle woningen die de gemeente Haarlem de komende jaren wil gaan bouwen 40% sociale huur moet zijn. Maar ook 40%  middenhuur en sociale koop. De SP wil dat die woningen geserveerd worden voor Haarlemmers en mensen die economisch of maatschappelijk gebonden zijn aan Haarlem met een inkomen tot anderhalf keer modaal, dus met een inkomen van 36.000 tot 54.000 euro per jaar. Ook de leraar en de politieagent moeten in Haarlem kunnen blijven wonen. Twee derde van alle middenhuurwoningen is in het bezit van particuliere huiseigenaren. Het moet niet zo zijn dat die eigenaren deze woningen verhuren aan mensen met een hoger inkomen van wel twee keer modaal, bijvoorbeeld aan Amsterdammers met een inkomen van wel 70.000 euro per jaar of meer.

Sinds kort kan een gemeente eisen stellen aan de inkomens van mensen die zijn aangewezen op een woning met een huur tot 950 euro of op het kopen van een woning met een koopprijs tot 220.000 euro. Die eisen moeten dan in een doelgroepenverordening worden opgenomen. Onze wethouder in Amsterdam, Laurens Ivens, heeft al zo’n verordening opgesteld.

De linkse meerderheid in de gemeenteraad ging akkoord met de wens van de SP om ook in Haarlem de mensen met een middeninkomen niet in de kou te laten staan. Wethouder Meijs van Groen Links komt dit najaar met een voorstel voor een doelgroepenverordening.

Reactie toevoegen

U bent hier