h

Gezocht: Fractie-ondersteuner

7 september 2018

Gezocht: Fractie-ondersteuner

Foto: SP

Tijd voor rechtvaardigheid! Onder dat motto werkt de SP ook in de wijken en buurten van Haarlem aan verandering. Vanuit een kleine, maar actieve kern van bestuur en fractie bouwen we aan een stad met fatsoenlijke en betaalbare huisvesting, goede zorg en onderwijs voor iedereen. Maar wat hebben al die inspanningen voor zin als niemand ze ziet? Ben jij de fractie-ondersteuner dat vastlegt en uitdraagt?

Wat is je rol?

De fractie-ondersteuner die we zoeken heeft een belangrijke rol in de communicatie. Je legt de activiteiten van de fractie niet alleen vast, maar draagt ze uit naar de leden zodat die zich gehoord en gesteund weten. Daarmee draag je bij aan de problematiek en de oplossingen waar we voor staan en aan de zichtbaarheid van de SP in de stad.

Wat ga je doen?

Je bent als notulist aanwezig bij fractievergaderingen en bericht hierover op de website, Twitter en Facebook.

Wat vragen we?

Je hebt een lekkere pen
Je weet thema’s goed te vertalen naar de doelgroep
Je hebt affiniteit met het gedachtegoed van de SP en woont in de regio
Je bent 8 uur per week beschikbaar.

Wat bieden we?

Politiek gemotiveerde mensen met kennis over de stad en de mensen die er wonen en met een drive om zich voor hen in te zetten. Je krijgt veel vrijheid voor eigen invulling en vormt een een-tweetje met de fractievoorzitter. Er is een vrijwilligersvergoeding beschikbaar en gemaakte kosten worden vergoed. De fractievergaderingen zijn wekelijks en vinden plaats op maandagavond. De SP beschikt over een eigen fractiekamer in het stadhuis.

Ben je geïnteresseerd?

Leuk! Neem dan contact op met een van onderstaande personen:

Frits Garretsen | 06-12975877 | frits.garretsen@kpnmail.nl
Corine Eckhard | 06-42137089 | corine.eckhard@gmail.com

Reactie toevoegen

U bent hier