h

Eindejaarsoverpeinzing vanuit de Statenfractie

30 december 2021

Eindejaarsoverpeinzing vanuit de Statenfractie

klik hier voor het stuk van Remine
De Statenfractie is overigens..

De politiek is ingedeeld volgens; gemeentes, provincies en landelijk.
- Per gemeente zijn er de burgemeester, wethouders en gemeenteraad, waarin een partij een fractie kan hebben.
- Per provincie zijn er de commissaris van de Koning(in), gedeputeerden en Provinciale Staten, waarin een partij een Statenfractie kan hebben.
De fracties zijn volgens deze indeling (gemeentefracties en Statenfracties).

Binnen de partij is de indeling net even iets anders dan de landelijke; afdelingen, regio's en landelijk.
- Onder een afdeling kunnen meerdere gemeentes zijn aangesloten.
(er kan met de gemeenteraadsverkiezingen worden meegedaan als de partij in die gemeente een afdeling heeft, in elke gemeente kan een eigen afdeling worden gestart)
- Een regio kan ook een onderdeel zijn van een provincie.
De besturen zijn volgens deze indeling (afdelingen en regio's).

Zo corresponderen de besturen van regio's Noord‑Holland‑Zuid (NHZ) + Noord-‑Holland‑Noord (NHN) met de Statenfractie Noord‑Holland (NH).

Afdeling SP Haarlem valt dus onder regio NHZ en onder Statenfractie NH.

U bent hier