h

Onze kandidaten voor GV2022

28 december 2021

Onze kandidaten voor GV2022

Dit zijn onze kandidaten voor de kieslijst voor de GemeenteraadsVerkiezingen woensdag 16 maart 2022:

#1 Sibel Özoğul-Özen

Sinds 2006 zit ik in de gemeenteraad, als woordvoerder zorg, onderwijs en sociale dienst. Ik zie dat de tweedeling alleen maar is gegroeid, de zorg is uitgehold en de armoede groter is geworden. Ik heb mij onder meer ingezet tegen de misstanden in de vrouwenopvang en voor een betere thuiszorg. Maar we zijn er nog niet! Aankomende jaren wil ik mij met mijn kennis en ervaringen blijven inzetten voor een sociaal Haarlem.

#2 Ruud Kuin

Werk: SP, 2018-heden
Functie: Hoofd Wetenschappelijk Bureau SP,
Werk: FNV: 1986-heden.
Functies: individuele belangenbehartiging(horeca), landelijk bestuurslid(vice-voorzitter FNV en SER), collectieve belangenbehartiging (o.a. in zorg, overheid en veiligheid).
Opleiding: HEAO economisch-juridisch

Ik ben van jongs af aan actief in actiegroepen en bewegingen, waarvan de langste tijd in de vakbeweging, tot op de dag van vandaag. Door je te organiseren, ontstaat er beweging en worden we gehoord door beslissers en dwingen we verbeteringen af, dat heeft de geschiedenis bewezen.
De SP is de enige partij, die zowel binnen als buiten het parlement en de raad actief is. Met de mensen, voor o.a. een hoger (minimum)loon, betaalbare huisvesting, en goede zorg. En dat is uniek en wat mij betreft de enige juiste en effectieve manier van werken. Dat moeten we wel met meer focus doen; beter drie zaken goed aanpakken, dan twintig half.

#3 Marja Remesar

Bij de GGD werk ik als voorlichter waar ik organisaties, gemeenschappen en groepen informeer over corona en vaccineren. Daarnaast ben ik ondernemer en bied ik advies, ondersteuning en begeleiding bij het oprichten van communities. En ontwikkel ik wijkgerichte activiteiten en evenementen om o.a. de zelfredzaamheid van bewoners te bevorderen en hen met elkaar in verbinding te brengen. Mijn passie is vooral het geven van poëzielessen aan kinderen. Verder ben ik een echte natuurliefhebber en zet ik mij graag in voor een duurzame en schone leefomgeving.
Ik ben een activist in hart en ziel en voel mij graag thuis bij een partij die het hele jaar door bij de mensen aanklopt en vraagt hoe het persoonlijk met hen gaat. En daadwerkelijk overgaat tot actie. Denk bijvoorbeeld aan vocht, schimmel en achterstallig onderhoud in huizen, waar bewoners en kinderen ziek worden van hun eigen woning. De zaken die we tegenkomen tijdens huisbezoeken zijn vaak hartverscheurend. Met de SP en bewoners bundelen we krachten om een sterke verbinding met de buurt aan te gaan en problemen bij de wortel aan te pakken, ook politiek.
Ook de torenhoge energierekeningen, armoedebestrijding, goede zorg en veiligheid hebben nog veel aandacht nodig.

#4 Greet de Goede-Speek

Tevens bestuurslid en penningmeester SP Haarlem.
Vanaf het moment dat ik mijn stem mocht uitbrengen heb ik deze aan de SP gegeven, omdat de visie en de doelstelling van de SP het meest overeenkomen met hoe ik zou willen dat de wereld er uit ziet.
Een wereld waarin de menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en de solidariteit tussen mensen vanzelfsprekend is. Helaas is dit niet het geval. Als we al op de goede weg zaten dan is dit sinds Rutte 1 teniet gedaan. Omdat ik niet mokkend aan de kant wil blijven staan heb ik besloten actief bij te willen dragen aan de verwezenlijking van dit doel, te beginnen bij Haarlem, namelijk een sociaal Haarlem.

#5 Isa Roos

Vanaf mijn 16e ben ik lid van de SP. Inmiddels 2 jaar verder en flink wat politieke kennis rijker, wil ik mij actief inzetten voor de SP. Ik ben student en zie als geen ander de problemen waar mijn medestudenten tegenaan lopen. Het woningentekort, waardoor een betaalbare studentenkamer vinden ook steeds moeilijker wordt, de hoge studieschulden enz., allemaal dingen die hadden kunnen worden voorkomen. Ik wil mij inzetten voor een eerlijke kans voor iedereen en samen kunnen we deze creëren.

#6 Ruud Antonisse

Tevens bestuurslid SP Haarlem.
Mijn moeder zei altijd tegen mij dat ik voor het geluk ben geboren. Dat heeft zij er flink ingepeperd en nu zit dit als gegeven tussen mijn oren. Natuurlijk heb ik genoeg tegenslagen gehad, maar deze wijze woorden van mijn moeder, trekken mij altijd weer uit de modder omhoog. Dat geluk wil ik graag aan mensen, net als aan mijn (klein)kinderen, meegeven en met hen samen, werken aan kansen. Ik ben nu 59 jaar, gedeeld ouder, ondernemer en actief met de SP. De komende vier jaar zet ik mij nog meer vrijwillig in voor het Socialistisch alternatief:
Met menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit als belangrijkste uitgangspunten, niet alleen voor de mensen, maar juist ook samen met de mensen aan de slag."
Ik zou het prachtig vinden als u met ons meedoet!

#7 Anne Feite Bloem

Als 17 jarige ben ik lid geworden van de SP om de wereld te verbeteren en sinds 2014 heb ik dat gedaan vanuit de Haarlemse gemeenteraad en het bestuur. Graag wil ik me blijven inzetten voor voldoende betaalbare woningen voor alle Haarlemmers, in veilige groene wijken, met goede voorzieningen voor iedereen.

#8 Ralf de Groot

Eerder ook op de kieslijst gestaan. Ik ben Ralf. Al 15 jaar ben ik betrokken bij de SP in Haarlem. De gemeente Haarlem zou een politiek moeten voeren met een menselijke maat voor al haar inwoners. Daar wil ik mij hard voor maken. Ik heb een lat-relatie met mijn vriend.

#9 Richard van der Krogt

In het verleden ben ik actief geweest bij de jongerenafdeling van de SP. Enige tijd terug, heb ik het actief bezig zijn voor de SP, weer opgepakt. Een samenleving waarin mensen gehoord worden, gelijkwaardig zijn en waar solidariteit de norm is. Dat is waar ik achter sta en aan wil werken. Voor een prettig en leefbaar Haarlem, voor iedereen goede en betaalbare huisvesting en zorg, wil ik me inzetten. Daarbij vind ik positieve aandacht voor jongeren en de cultuursector belangrijk.

#10 Frits Garretsen

Eerder ook op de kieslijst gestaan en raadslid en fractievoorzitter geweest. Tegenwoordig ook o.a. bestuurslid bij NatuurAlert. Als jurist en natuurbeschermer vind ik armoede onder kinderen in strijd met onze grondrechten. Ik vind dat iedere Haarlemmer recht heeft op een betaalbare woning, daarom moeten er meer sociale huurwoningen worden gebouwd en moeten Haarlemmers voorrang krijgen bij de koop van een woning. Verder moet Haarlem groener worden; meer bomen, meer groen, meer geveltuintjes.

#11 Bart Jonkers

Eerder ook op de kieslijst gestaan en fractieondersteuner geweest. Ik ben met heel veel plezier werkzaam in de gehandicaptenzorg. Verder ben ik vrijwilliger bij stichting De Baan, waar ik (samen met andere vrijwilligers) ervoor zorg dat rond de zestig mensen met een verstandelijke beperking een geweldige disco-avond hebben.
Ik wil me met hart en ziel inzetten om de zorg, menselijker en socialer te maken in onze prachtige stad. Met het geweldige team dat er nu staat weet ik zeker dat dat gaat lukken.

#12 Hilde Moison

Waarom SP?
Ik sta voor een samenleving waarin iedereen gewaardeerd wordt om wie die is. We doen er allemaal toe! Ik sta voor een samenleving waarin mensen solidair zijn met elkaar, een samenleving die zorg draagt voor het milieu en alles wat daarmee te maken heeft. Wees zuinig op onze kwetsbare omgeving. Geen kerncentrales en geen groei van Schiphol. Maak Haarlem groener en boomrijker. Laat niet de multinationals en het grootkapitaal bepalen wat er met ons en onze omgeving gebeurt.
Daarom SP!
Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen stond ik ook op de lijst en heb de afgelopen periode veel ondersteunend werk gedaan voor de SP. Ruim 20 jaar ben ik werkzaam geweest als ambtelijk secretaris voor de ondernemingsraad van het Spaarne Gasthuis. Een hele fijne baan waarin ik veel van mijzelf kwijt kon en veel voor anderen heb kunnen betekenen. Goede medezeggenschap is van belang voor een organisatie en voor iedereen die er werkt. Werknemers hebben samen zo veel kennis. Het is belangrijk dat dat gehoord wordt.

#13 Has Oushoorn

Tevens medebedenker en -oprichter van scrapstore MooiZooi, waar ook mensen met enige achterstand tot de arbeidsmarkt kunnen werken.

#14 Jan Willem Roosch

Tevens bestuursvoorzitter SP Haarlem.
Nederland blijkt tegenwoordig een land waar sommige rijken die anderen uitzuigen (to prey upon the weak), door de regering daarvoor worden beloond en daarmee aangemoedigd. Bijvoorbeeld huisjesmelkers en private equity die woekerhuren vragen en daarover dan ook nog eens geen inkomstenbelasting hoeven te betalen. Wat wordt uitgelegd als een voordeeltje voor de huurder, omdat een belasting de huurprijs nog verder zou kunnen opdrijven..
En dat beste mensen, is dus het soort liberaal/kapitalistisch/rechts beleid, wat normale hardwerkende burgers en onze samenleving kapot maakt. Het is onvoorstelbaar en velen met mij, zien dit sinds 2010 met grote verbazing en verbijstering aan. Het is dan ook de hoogste tijd voor wel visie en regie, wat socialisme (als in sociaaldemocratisch) is, het is tijd voor SP. Zolang deze partij bestaat, bijna 50 jaar, strijdt deze voor rechtvaardigheid voor iedereen, van jong tot oud. En zeg nou zelf, is het nu leuker om succesvol te zijn over de rug van anderen, of om succesvol te zijn op een respectabele manier?
Via mijn werk ben ik ook kaderlid bij de vakbond (FNV) en zit ik in de OR. Het is mijn missie om de SP (en daarmee dus ook SP Haarlem en Nederland) verder te brengen, samen met iedereen wiens missie dat ook is.

#15 Rob Hoogstraten

Met de vorige gemeenteraadsverkiezingen stond ik ook op de kieslijst. Al zo’n 12 jaar ben ik lid van de partij. Mijn doel is alle dak&thuislozen in Haarlem, een gezicht te geven en ze te motiveren hun stemrecht te gebruiken. Ik zit momenteel in diezelfde situatie, dus ik ken dat leven als geen ander. Dak&thuislozen hoeven zich niet te verstoppen, maar maken deel uit van de Haarlemse samenleving. Verder wil ik me inzetten voor thema’s zoals armoedebestrijding, huisvesting, zorg en opvang van dak&thuislozen.

#16 Lard van der Pal

Eerder ook op de kieslijst gestaan. Buiten mijn familie en vriendenkring kennen de meeste mensen mij als cultuurgids en/of kunstschilder. Als cultuurgids en kunstliefhebber beweeg ik mij onder meer op het terrein van het behouden van monumentale bebouwing met een groot hart voor behoud van de historische omgeving en een ruime visie op het belang van kunst. Dus open die musea en kunstpodia! En voor de mensen die voor hun inkomen daarvan afhankelijk zijn, ook belangrijk natuurlijk.

#17 Tineke van Beers

Eerder ook op de kieslijst gestaan. Ik ben 68 jaar en woon samen met mijn partner in een gemeenschappelijk wonen project in Schalkwijk. Omdat ik al jaren geleden gestopt ben met werken, heb ik ruim tijd om dingen te doen waar ik blij van word, zoals regelmatig opvangen van kleinkinderen en als schipper varen op het pontje hier vlakbij.

#18 Bastiaan van Apeldoorn

Eerder ook op de kieslijst gestaan en tevens 1e kamerlid voor de SP. Woont in Haarlem Noord.

#19 Arda Gerkens

Eerder ook op de kieslijst gestaan en tevens 1e kamerlid voor de SP en bestuurslid SP Haarlem. Woont in het centrum van Haarlem.

#20 Renske Leijten

Eerder ook op de kieslijst gestaan en tevens 2e kamerlid voor de SP. Ook Haarlem verdient een sterk SP-geluid en daarom vind ik het heel belangrijk om de lijst te duwen. Voor eerlijke politiek, voor strijdbare mensen die zeggen wat gezegd moeten worden en voor handen uit de mouwen om misstanden te bestrijden. Renske Leijten (42 jaar) groeide op in het Rozenprieel en woont nu met haar gezin in de Europawijk.

 

Bij onze ALV van 4-1-2022 is deze lijst aangenomen.

U bent hier