h

Open brief - Afwezigheid SP Raadsvergadering 23-12

22 december 2021

Open brief - Afwezigheid SP Raadsvergadering 23-12

Geachte voorzitter,

Helaas moet ik mededelen dat de SP niet aanwezig zal zijn bij de raadsvergadering van aanstaande donderdag 23 december. Het was een moeilijke beslissing, waarover we in deze open brief dan ook verantwoording afleggen. De reden voor onze afwezigheid is het wereldvreemde besluit van het presidium om deze vergadering niet digitaal, maar fysiek plaats te laten vinden. Met de huidige situatie, als gevolg van de nieuwe omikronvariant van het coronavirus, is dit om zowel persoonlijke als maatschappelijk redenen totaal onverantwoord.

De persoonlijke reden is dat wij gedwongen worden te kiezen tussen het voldoen aan onze plichten als volksvertegenwoordiger, en de gezondheid van onszelf en onze naasten. Ook met inachtneming van anderhalve meter afstand en het gebruik van spatschermen en mondkapjes, is er een reële kans op besmetting. Dit is ook een van de redenen dat bijvoorbeeld de horeca gesloten is, en het is wel erg naïef om te denken dat het virus de gemeenteraad over zal slaan. Wat de SP betreft zou geen mens moeten kiezen tussen het voldoen aan zijn plicht en zijn gezondheid. Niet als werknemer, en ook niet als volksvertegenwoordiger. We zijn dan ook solidair met alle leden die aanstaande donderdag afwezig moeten zijn om hun omgeving te beschermen.

De maatschappelijke reden is dat wij van de Haarlemmers wederom grote offers vragen tijdens de harde lockdown, maar zelf als gemeenteraad niet in staat zijn om een voorbeeld te stellen en ons aan te passen. De hele wereld moet water bij de wijn doen en de zorg zet zich schrap voor de onbekende toch waarschijnlijk zware gevolgen van de omikronvariant van het coronavirus. De gemeenteraad in Haarlem vergadert echter op reguliere wijze door, alsof er niks aan de hand is. Natuurlijk zijn er praktische bezwaren bij het houden van een digitale raadsvergadering, maar daarin zijn we niet uniek. Bij bedrijven en overheden wordt massaal via teams of zoom overlegd, met alle ongemakken van dien. Andere gemeenteraden vergaderen wel digitaal, de wetgever heeft dit juist voor dit soort situaties mogelijk gemaakt. Als volksvertegenwoordigers hebben wij een goed voorbeeld te geven, door ook als het moeilijk is te tonen dat ons werk door kan gaan zonder fysieke ontmoeting.

Bij het herinvoeren van de anderhalve meter afgelopen jaar was het presidium in eerste instantie niet van plan om hiervoor maatregelen in te voeren voor ons als gemeenteraad. Dit gebeurde later wel onder grote druk. Met de meest besmettelijke variant tot nog toe in omloop, een dreigende code zwart in de zorg en een heftige lockdown voor bedrijven en de cultuursector, gaat het presidium weer in de fout. We hopen dat u als voorzitter van de raad kunt ingrijpen en recht kunt doen aan de persoonlijke rechten van de leden, de maatschappelijke positie én het meerderheidsstandpunt van de gemeenteraad. Zolang er vastgehouden wordt aan een fysieke vergadering, zal de SP niet aanwezig zijn.

Hoogachtend,

Anne Feite Bloem  Sibel Özogul-Özen

U bent hier