h

Frits Garretsen

06-12975877

“Ik ben 67 en vader van een dochter en zoon. De afgelopen jaren werkte ik als advocaat. Binnen de raad hou ik mij bezig met bestuur en financiën, jeugdzorg, volkshuisvesting en het MKB.“

De SP wil Haarlem socialer maken. Daartoe is het nodig dat Haarlem weer financieel gezond wordt, anders worden de meest kwetsbare inwoners nog meer de dupe van het bezuinigingsbeleid van dit kabinet.
Ik heb een hekel aan overbodige bureaucratie, zowel binnen als buiten de overheid. Liever een kleinschalige woningbouwvereniging waar huurders het voor het zeggen hebben, dan een grote stichting waar
de directie soms meer oog heeft voor het belang van de organisatiedan dat van huurders. De SP is eenechte volkspartij. Groot respect heb ik voor mensen als mijn fractievoorzitter Sibel Ozügul, die soms veertig uur in de week bezig is Haarlemmers te helpen die in de knel zijn gekomen. Om als raadslid goed te functioneren, moet je contact onderhouden met inwoners, verenigingen, maatschappelijke instellingen enondernemers. Een van de leukste en nuttigste activiteiten tijdens de verkiezingscampagne vond ik daarom het van deur tot deur gaan en meedoen aan debatten. Zo weet je wat er leeft. Alleen dan kan je goed het volk vertegenwoordigen. Met mijn kennis en ervaring hoop ik er aan bij te dragen dat Haarlem een stukje socialer wordt.”

U bent hier