h

Petitie: Stop de Wooncrisis!

 
Stop deze misstand!

Foto: fwm / actiefoto

TEKEN DEZE PETITIE, lid of niet, laten we samen optrekken.
(download hier de Stop de Wooncrisis poster, als niet al gedaan)

WIJ,
SP Haarlem en ondertekenaars van deze petitie: “Stop de Wooncrisis!”
(WONEN IS EEN RECHT, GEEN PRODUCT! EN DAN OOK GEEN MARKT VERDIENMODEL BELEGGINGSOBJECT of anderszins)

CONSTATEREN,
Dat de opkoop van Haarlemse woningen op grote schaal, door (buitenlandse) investeerders, beleggers en speculanten, een groot tekort aan betaalbare woningen veroorzaakt met ook nog eens buitenproportionele stijging van woningprijzen en huren tot gevolg. Dit brengt grote groepen mensen steeds verder in financiële problemen met dakloosheid tot gevolg. Hele rijken worden rijker, rijken en armen worden armer. Is dit een duurzame situatie?

Dat aangenomen kan worden dat zonder ingrijpen, dit zal voortduren en zelfs zal versterken, als in andere gemeenten, waaronder Amsterdam, per 1 januari 2022 wel tot de invoering van de opkoopbescherming zal worden overgegaan en in Haarlem niet.

VERZOEKEN,
De gemeente Haarlem zo spoedig mogelijk het volgende in te voeren:

  • Opkoopbescherming: Wonen is een grondrecht, huizen zijn om in te wonen, niet om geld aan te verdienen als belegging. Woningen in Haarlem verkopen we alleen nog aan mensen die er zelf in gaan wonen. (onvoorwaardelijk, dus ook ongeacht enige waarde)
  • Leegstandsverordening: Commerciële partijen die huizen leeg laten staan, alleen om er later meer huur voor te vragen, moeten worden aangepakt. Bewuste leegstand in tijden van woningnood is crimineel, daar moeten boetes op staan.
  • Verhuurdervergunning: Te veel verhuurders verdienen klauwen met geld door slechte panden en kamers voor de hoofdprijs te verhuren. Er wordt misbruik gemaakt van de schaarste, woningzoekenden gechanteerd, en niet zelden geïntimideerd als zij vragen om normaal onderhoud. Dit is moderne uitbuiting en slavernij. Verhuurders moeten een vergunning aanvragen, die meteen wordt ingetrokken bij misstanden, icm bescherming van de huurder.

( zie ook https://haarlem.sp.nl/wonen )

(waar * bij staat is verplicht)

* Invulling van telefoonnummer is niet verplicht. De SP gaat strikt vertrouwelijk om met persoonlijke gegevens, geen verstrekking aan derden. Met invulling van een telefoonnummer wordt toestemming gegeven, dat SP mag bellen als daar eens aanleiding voor zou zijn.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

U bent hier