h

Petitie: Stop de Wooncrisis!

TEKEN DEZE PETITIE, lid of niet, laten we samen optrekken.
(download hier de Stop de Wooncrisis poster, als niet al gedaan)

WIJ,
SP Haarlem en ondertekenaars van deze petitie: “Stop de Wooncrisis!”
( WONEN IS EEN RECHT, GEEN PRODUCT! )

CONSTATEREN,
Dat de opkoop van Haarlemse woningen op grote schaal, door (buitenlandse) investeerders, beleggers en speculanten, een groot tekort aan betaalbare woningen veroorzaakt met ook nog eens buitenproportionele stijging van woningprijzen en huren tot gevolg. Dit brengt grote groepen mensen steeds verder in financiële problemen met dakloosheid tot gevolg. Rijken worden rijker, armen worden armer. Dit is geen duurzame situatie.

Dat aangenomen kan worden dat zonder ingrijpen, dit zal voortduren en zelfs zal versterken, als in andere gemeenten, waaronder Amsterdam, per 1 januari 2022 wel tot de invoering van de opkoopbescherming zal worden overgegaan en in Haarlem niet.

VERZOEKEN,
De gemeente Haarlem zo spoedig mogelijk het volgende in te voeren:

  • Opkoopbescherming: Wonen is een grondrecht, huizen zijn om in te wonen, niet om geld aan te verdienen als belegging. Woningen in Haarlem verkopen we alleen nog aan mensen die er zelf in gaan wonen. (onvoorwaardelijk, dus ook ongeacht enige waarde)
  • Leegstandsverordening: Commerciële partijen die huizen leeg laten staan, alleen om er later meer huur voor te vragen, moeten worden aangepakt. Bewuste leegstand in tijden van woningnood is crimineel, daar moeten boetes op staan.
  • Verhuurdervergunning: Te veel verhuurders verdienen klauwen met geld door slechte panden en kamers voor de hoofdprijs te verhuren. Er wordt misbruik gemaakt van de schaarste, woningzoekenden gechanteerd, en niet zelden geïntimideerd als zij vragen om normaal onderhoud. Verhuurders zouden een vergunning aan moeten vragen, die meteen wordt ingetrokken bij misstanden.
* Invulling van telefoonnummer is niet verplicht. De SP gaat vertrouwelijk om met uw contactgegevens, geen verstrekking aan derden. Met invulling van een telefoonnummer wordt toestemming gegeven, dat SP mag bellen als daar eens aanleiding voor zou zijn.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

U bent hier