h

Bezorgde moeders trekken aan de bel

4 juli 2022

Bezorgde moeders trekken aan de bel

4 juli 2022: Bezorgde moeders in Haarlem Noord.

Bewoners van de Helene Swartstraat hebben grote zorgen over drugs- en geweldsoverlast.
Zij doen een beroep op de Gemeente en woningcorporatie Ymere om de problemen op te lossen.

Een jonge moeder durft niet met haar kind in de tuin te zitten omdat ze bang is dat een dronken of drugsverslaafd persoon haar tuin inkomt. Sinds storm Corrie, is de tuindeur stuk en kan ze hem niet op slot doen.
Toen ze 2 jaar geleden hierheen verhuisde was ze blij een betaalbare huurwoning te hebben gevonden. Inmiddels denkt ze daar anders over en wil ze het liefst zo snel mogelijk weg.
Nog negen andere bewoners ondervinden drugs- en geweldsoverlast en voelen zich niet veilig in hun buurt.
Zo zou er de hele dag door gedeald worden in het “dealers steegje” en zijn burenruzies waarbij ramen en deuren worden ingeslagen, geen zeldzaamheid. Honden worden niet uitgelaten en doen hun behoefte op het balkon.
Een moeder die zelf niet in de straat woont, maar hier wel indirect mee geconfronteerd wordt, wijdt de oorzaak van het probleem aan de vele bewoners met psychosociale problematiek en zet zich in om het probleem kenbaar te maken bij Ymere, Gemeente en Politie.
RIBW K/AM is van mening dat de meldingen van overlast niet gaan om de personen die in een contigentwoning zitten. Zij begeleiden mensen met psychosociale problemen en zeggen incidenten serieus aan te pakken. Volgens de woordvoerder van RIBW K/AM gaan de meldingen alleen om zelfstandige huurders en niet om personen die via hen zijn geplaatst.
Ymere is bekend met de meldingen van (drugs)overlast en zegt er alles aan te doen om de leefsituatie te verbeteren. In het ergste geval kan de huurovereenkomst worden opgezegd maar dan moet er wel al het een en ander zijn voorgevallen. Ymere verwijst naar gemeente v.w.b. de incidenten die zich in de openbare ruimte afspelen.
Ook de politie is op de hoogte van de meldingen van overlast en zegt de situatie te monitoren m.b.v. een wijkagent en op te zullen treden mochten er strafbare feiten worden geconstateerd.

U bent hier