h

Meldpunt SP Haarlem Zorg om Zorg

16 januari 2015

Meldpunt SP Haarlem Zorg om Zorg

Per 1 januari 2015 is de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO 2015) ingevoerd.
Met deze wet worden meer zorgtaken overgeheveld naar gemeenten.
Sindsdien hebben we al veel meldingen binnengekregen van mensen die een groot deel van hun zorg kwijt raken, of zelfs helemaal geen zorg meer gaan krijgen.
Wij willen voorkomen dat mensen die hulp nodig hebben aan hun lot worden overgelaten.

Om een goed overzicht te houden, om de bezuinigingsdrift van het kabinet goed in beeld te krijgen en wanneer nodig direct actie te kunnen ondernemen, vragen wij jullie om deze problemen aan ons te melden :

Verlies van thuiszorg (minder uren huishoudelijke verzorging of het geheel schrappen van de huishoudelijke verzorging).
Ontslagen in de thuiszorg (massaontslag of een deel van het salaris moeten inleveren op je baan te kunnen behouden).
Problemen bij het voeren van de “keukentafelgesprekken” (bijvoorbeeld alleen telefonisch of helemaal geen gesprek voordat de zorg wordt beperkt of geschrapt).
Mensen die naar de rechter gaan om hun recht te krijgen.
Meld ons uw verhaal!
Kinderen die tussen wal en schip vallen door de nieuwe jeugdwet (behandelingen die voortijdig worden afgekapt, kinderen die naar een andere behandelaar moeten, kinderen die uit een instelling worden gezet of kinderen die geen zorg meer krijgen vanwege de hoge eigen bijdrage).
Tijdelijke contracten bij sociale werkplaatsen die niet worden verlengd, sluiten van afdelingen of gemeenten die geen banen organiseren voor mensen met een beperking.
Problemen met de herkeuring van jonggehandicapten.
Bijstandsgerechtigden of mensen met een beperking die moeten werken zonder loon.
En natuurlijk kunt u ook alle andere misstanden in de zorg ook aan ons melden.

Verleent u zorg?

Werkt u in de zorg?

Ontvangt u zorg?

Of kent u iemand die zorg verleent, in de zorg werkt of zorg ontvangt.

Neem contact met ons op!

haarlem@sp.nl

Het meldpunt is ook telefonisch bereikbaar : 023 576 2159.

Er komt een apart meldpunt op de site.
Nu nog even per mail of telefonisch.

Op 17 januari, 24 januari, 31 januari, 7 februari en 14 februari gaat de
SP Haarlem in samenwerking met Haarlemmermeer, afdeling Velsen en
afdeling Castricum de straat op om dit belangrijke meldpunt kenbaarheid te geven.
Wanneer u ons wilt helpen op één of meerdere zaterdagen, dan heel graag contact opnemen met:
Bas Vermaat: bvermaat@xs4all.nl
of
Carin Nijssen: carinnijssen@hotmail.nl

Reactie toevoegen

U bent hier