h

Alleen mensen die kunnen én willen zouden zelfstandig moeten gaan wonen

25 september 2016

Alleen mensen die kunnen én willen zouden zelfstandig moeten gaan wonen

De gemeente Haarlem is voornemens om de helft van de mensen die nu in een instelling wonen (intramuraal) zelfstandig te laten wonen. Wethouder Botter lanceerde onlangs in de visie “Opvang, Wonen en Herstel 2017 – 2020” de ambitie om het aantal plekken in instellingen van 850 naar maar liefst 425 te verminderen. De helft van de mensen die nu in een instelling wonen moet dus binnen vier jaar naar een sociale huurwoning verhuizen.

Los van het feit of er überhaupt woningen voor hen beschikbaar zijn gezien de lange wachtlijst voor de schaarse sociale huurwoning, heeft de SP daarover grote zorgen. Niet over de wens van iemand met een beperking om een plek helemaal voor zichzelf te hebben. Dat kunnen we ons goed voorstellen. De SP vindt dat als iemand dat graag wil en ook ertoe instaat is, we als samenleving alles op alles moeten zetten omdat mogelijk te maken.

In de visie staat echter dat maar enige “tientallen” mensen van de 850 dat graag willen. Hiermee lijkt het er sterk op dat het gaat om een ordinaire bezuinigingsmaatregel, die wordt goedgepraat met het ideologische sausje van D66 om mensen in “Eigen Kracht” te zetten.

Ook maakt de SP zich er zorgen over of de hulpverlening daarop berekend is, met alle bezuinigingen op de zorg van de afgelopen jaren. Mensen die nu nog in een instelling wonen hebben de hele dag begeleiding. Als ze naar een sociale huurwoning gaan verhuizen wordt die begeleiding teruggebracht naar 1 uur per dag. In een instelling wonen ze vaak in een groep. De SP is dus ook nog bang dat de mensen vereenzamen.

In de afgelopen raadsvergadering van donderdag 22 september heeft de SP-fractie daarom de motie ingediend: “Meer zelfstandig wonen? Eerst de zorg op orde!” om er voor te pleiten dat alleen voor mensen die dat graag zelf willen en ook kunnen, daarvoor in aanmerking komen zonder een doelstelling van 50 procent. Alleen ChristenUnie en OPH deelden die zorgen en stemden voor de motie.

Overigens schrijft de wethouder zelf in zijn visie dat om dit resultaat (van 50 procent) te behalen er met de huidige druk op de woningmarkt in de regio veel inspanning en creativiteit nodig is. Hij zou moeten zeggen: met de huidige afbraak van sociale huurwoningen is er heel veel inspanning en heel veel creativiteit nodig.

Frits Garretsen

Reactie toevoegen

U bent hier