h

LET OP! ALLEEN VOOR HAARLEM-PASHOUDERS * OPGEVEN VOOR HET EINDE VAN HET JAAR Haarlemse collectieve zorgverzekering vooral voordelig voor chronisch zieken

9 december 2016

LET OP! ALLEEN VOOR HAARLEM-PASHOUDERS * OPGEVEN VOOR HET EINDE VAN HET JAAR Haarlemse collectieve zorgverzekering vooral voordelig voor chronisch zieken

HAARLEM - Het goede
nieuws is dat de gemeente Haarlem in 2017 opnieuw een collectieve zorgverzekering van het Zilveren Kruis aanbiedt waar mensen met een
krappe beurs gebruik van kunnen maken (Let op, je moet wel een Haarlempas hebben!).

Het slechte nieuws is dat de gemeente Haarlem
er niet een heel gunstige deal uit heeft kunnen slepen (slechts een paar euro goedkoper), deze collectieve ziektekostenverzekering is vooral gunstig voor chronisch zieken.

Voor het einde van het jaar moet je je hiervoor opgeven.

Volgende week komt de wethouder met een brief over de nieuwe verzekering. Hopelijk kondigt zij daarin aan om voor volgend jaar te proberen er betere voorwaarden uit te slepen, zodat de verzekering voor alle minima een
verbetering is.

 

Basisverzekering plus aanvullend pakket

Vorig jaar heeft de SPer schande van gesproken dat de gemeentelijke collectieve zorgverzekering was afgeschaft.
In vele andere gemeenten wordt er wel een aangeboden en de SP heeft erbij de wethouder op aan gedrongen om
dit snel weer mogelijk te maken.
De collectieve ziektekostenverzekering in 2017 gaat bestaan uit een basisverzekering en een (uitgebreid) aanvullend pakket met tandartsverzekering.
Het aanvullend pakket vergoedt onder andere de eigen bijdrage voor een Wmo-voorziening en medicijnen.
Ook is er een gunstige regeling voor fysiotherapie, bril of contactlenzen, een beugel (orthodontie) of tandartskosten.

 

Ook aanspraak op Bijzondere Bijstand

Het pakt vooral voordelig uit voor chronisch zieken, omdat deze collectiviteitsverzekerning inclusief een aanvullende verzekering is.
Niet alleen ben je extra verzekerd, ook kan je daardoor voor extra gemaakte zorgkosten aanspraak maken op de Bijzondere Bijstand. Met alleen een basisverzekering is dit niet mogelijk.

 

Meerdere collectiviteitskortingen

Overigens, bestaan er meer collectiviteitskortingen (als groep verzekerd zijn).
Bijvoorbeeld banken bieden dit aan, maar ook de vakbond en in Haarlem kan je ook lid worden van het Servicepaspoort. Het kan lucratief zijn om meerdere verzekeringen te vergelijken, zie www.gezondverzekerd.nl

Reacties

Net als alle zorgverzekeringen is ook deze onbegrijpelijk aangezien je met wel en niet gecontracteerde zorgaanbieders zit. Zo op het eerste gezicht lijkt hij niet echt goedkoop en bovendien blijkt uit reacties dat de klantvriendelijkheid ook niet erg gewaardeerd wordt. Ik blijf bij mijn oude!

Waarom hebben eigenlijk de uitkeringsgerechtigden tot op heden niets via de gemeente over deze verzekering vernomen?

Betaalt de gemeente ook nog mee aan deze poppenkast?

Reactie toevoegen

U bent hier