h

Motie SP om huurders in Haarlem Noord te ondersteunen door gemeenteraad aangenomen.

2 juni 2017

Motie SP om huurders in Haarlem Noord te ondersteunen door gemeenteraad aangenomen.

Met uitzondering van de VVD heeft de gehele gemeenteraad een motie van de SP ondersteund om in Haarlem Noord bij wijze van proef een Steunpunt Wonen op te richten.

In dit Steunpunt Wonen zullen twee consulenten wekelijks een spreekuur houden en huurders met raad en daad bijstaan die last hebben van malafide praktijken door verhuurders. Zij wijzen huurders op hun rechten en spannen zo nodig een juridische procedure aan bij de kantonrechter. Voor huurders met weinig financiële armslag zal het Steunpunt Wonen kosten van zo’n juridische procedure vergoeden, zoals de eigen bijdrage en het griffierecht.

In het gebied rond de Schoterweg in Noord heerst de laatste jaren veel criminaliteit, zoals woon- en adresfraude, illegale (kamer)verhuur, intimidatie van huurders en bewoners, witwaspraktijken via winkels en bedrijven, illegaal gokken in horecabedrijven en zelfs drugshandel. Om die reden werken politie en justitie, bouw- en woningtoezicht, handhavers en de belastingdienst nauw samen om die criminele praktijken te bestrijden. Naar de mening van bijna alle partijen in de raad kan een Steunpunt Wonen een belangrijke bijdrage aan leveren aan de bestrijding van deze criminaliteit. Waarom de VVD als enige bestrijding van criminaliteit blijkbaar niet belangrijk vindt, werd door deze partij niet toegelicht.

De SP wil in geheel Haarlem Noord weer een veilig woon- en leefomgeving creëren en zorgen voor een integer ondernemersklimaat.

In Amsterdam heeft ieder stadsdeel een Steunpunt Wonen, waarin consulenten huurders voorlichten en adviseren op alle terreinen van het huurrecht. Zij kunnen berekenen of een huurder niet een te hoge huur betaald en kijken of er sprake is van achterstallig onderhoud. Rechtszaken worden zowel tegen woningcorporaties als tegen particuliere verhuurders aangespannen.

Als het aan de SP ligt krijgen in de toekomst ook andere wijken in de gemeente Haarlem een Steunpunt Wonen.

Reactie toevoegen

U bent hier