h

SP in de bres voor Haarlemse ondernemers

2 juli 2020

SP in de bres voor Haarlemse ondernemers

Foto: Jim Forrest / Flickr

De Coronacrisis drukt zwaar op de schouders van de Haarlemse ondernemers. Sommige ondernemers hebben zelfs hun zaak moeten sluiten, als maatregel om de pandemie in bedwang te houden. Dat was voor de SP aanleiding om te pleiten voor een korting op de Onroerend Zaakbelasting (OZB) voor deze groep ondernemers. De daarvoor ingediende motie¹ werd afgelopen dinsdag in de gemeenteraad met algemene stemmen aangenomen.

De OZB is de belangrijkste belasting waarmee ondernemers in nood door belastingverlaging kunnen worden ondersteund. Veel ondernemers huren hun bedrijfsruimte van een vastgoedeigenaar. Zelf moeten ze de OZB aan de gemeente betalen voor het gebruik van die bedrijfsruimte. Gemeenten mogen niet aan inkomenspolitiek doen, maar ze kunnen wel de OZB verlagen. De gemeente Haarlem gaat nu onderzoeken of het mogelijk is om voor ondernemers, die de dupe zijn geworden van de coronamaatregelen, een deel van de OZB oninbaar te verklaren. In september wordt de uitkomst van dat onderzoek bekend.


Hier is de verklaring van de SP over de aangenomen motie terug te zien: Fractievoorzitter Frits Garretsen, licht toe. (MP4)

¹De motie is hieronder terug te lezen in de bijlage (PDF)

Reactie toevoegen

U bent hier