h

Meer betaalbare woningen voor alle Haarlemmers

31 augustus 2020

Meer betaalbare woningen voor alle Haarlemmers

Foto: Foto / Wijkraad Leidse Buurt

Op 27 augustus werd het woningbouwprogramma (Woonvisie) voor de komende vier jaar besproken. De SP wil meer betaalbare woningen voor Haarlemmers en pleit voor de bouw van sociale koopwoningen. De SP wil tevens verpleegkundigen huisvesten op een plek waar voorheen expats zouden worden gehuisvest. Ze pleit ook voor meer geld naar Beter Wonen, een woonconcept voor mensen met psychische problemen. Daarnaast komen er in de afspraken te staan dat huurders, via de woningcorporatie en met financiële steun van de gemeente, hun voortuinen kunnen vergroenen.

Er worden 260 woningen gebouwd aan de Schipholweg. De helft van deze woningen was bestemd voor expats. De 130 woningen worden nu waarschijnlijk appartementen met een erg hoge huur. Wethouder Meijs gaat dankzij de SP in overleg met het Spaarne Gasthuis. De SP wil dat (een deel van) deze woningen aan verpleegkundigen worden toegewezen volgens het zogenoemde ‘Friends’-concept. Twee of drie alleenstaanden wonen dan samen in een appartement en delen de huur.

Door de inzet van de SP zal de wethouder in de Woonvisie aandacht schenken aan Beschermd Wonen. Afgelopen jaren is er door de regering flink bezuinigd op intramurale instellingen voor mensen met psychische problemen. Om lange wachtlijsten te voorkomen wil het college dat zij weer zelfstandig gaan wonen. “Sommige van die mensen zijn daar nog niet aan toe. Daarom wil de SP dat er meer geld komt voor Beschermd Wonen waar zij dag en nacht begeleiding krijgen”, aldus raadslid Frits Garretsen.

Veel jonge Haarlemmers willen een woning kopen, maar kunnen daar geen hypotheek voor krijgen. De wethouder zegde de SP toe om in te zien of er meer sociale koopwoningen kunnen worden gebouwd. Dat zijn woningen met een koopprijs tot 310.000 euro, waarbij de overheid garant staat voor de hypotheek.

De SP is groot voorstander voor méér en meer betaalbare woningen voor de Haarlemmers. Daarom zal ze de vorderingen nauwlettend in de gaten houden.

Reactie toevoegen

U bent hier