h

Na 15 jaar een veilige Rollandslaan

1 december 2020

Na 15 jaar een veilige Rollandslaan

Foto: Foto / Cartogiraffe

Een mooie en veilige 30km-weg, dat is wat de bewoners van de Rollandslaan willen. De weg is al jaren aan een grote opknapbeurt toe. De eerste aanzet hiertoe is al vijftien jaar geleden gestart. Een langdurig proces dus. De afgelopen vier jaar is er samen met de bewoners hard gewerkt aan een plan dat aan hun wensen voldoet. Zij zijn tevreden met het definitief ontwerp. De SP steunt hen hierin.

In het plan zijn helaas geen rode fietsstroken meegenomen. Dit roept vragen op bij de Fietsersbond. De bewoners zelf denken niet dat rode fietsstroken de weg veiliger zullen maken. Bovendien willen zij geen vertragingen meer: ‘Het heeft allemaal al lang genoeg geduurd.” Daar is de SP het met ze eens. We steunen de wens om het nu uit te gaan voeren. In de regel is de SP voorstander van het inrichten van weg met fietsstroken in rood asfalt. Zoals dit om de hoek op de Ramplaan is gebeurd, is dit echter onwenselijk. “Daar zijn veel te smalle stroken aangelegd. Nog een reden dus om het met deze bewoners eens te zijn. Dan liever geen stroken, maar wel zicht op een veilige, opgeknapte weg”, aldus het SP-commissielid Hilde Moison.

Het voorstel voor brede fietsstroken (van ChristenUnie en Actiepartij Haarlem) haalde geen meerderheid in de gemeenteraad. De door bewoners gewenste terugkeer van het zebrapad gelukkig wel. Zodra het ontwerp uitgevoerd wordt, kan het Ramplaankwartier trots zijn op een mooie en veilige Rollandslaan.

Reactie toevoegen

U bent hier