h

Kom naar Woonopstand.nl!

14 oktober 2021

Kom naar Woonopstand.nl!

Haarlemmers gaan ook 17 oktober naar volgend Woonprotest

In navolging van het landelijke Woonprotest.nl in Amsterdam op 12 september, is op 17 oktober de landelijke Woonopstand.nl in Rotterdam. Uit Haarlem zullen ook mensen naar Rotterdam vertrekken om deel te nemen aan het protest. De SP vindt het belangrijk dat ook mensen uit Haarlem kunnen deelnemen. Daarom wordt vanuit Haarlem ook een bus ingezet naar het Woonprotest.

SP Haarlem vindt ook dat: ‘Een tekort aan betaalbare woningen, hoge huren, wachtlijsten, achterstallig onderhoud, huisjesmelkers die flink geld verdienen over de ruggen van veelal hard werkende mensen. Hoezo werken loont? De wooncrisis raakt velen, ook mensen in Haarlem. Daarom is het belangrijk dat we op 17 oktober ook van ons laten horen.’

10 oktober was er ook nog een SP Stop de Wooncrisis! bijeenkomst in Haarlem Noord.

De problemen die veel mensen ondervinden als gevolg van de bewust gecreëerde woningenschaarste, leidt tot veel schrijnende verhalen. De woningnood wordt erger en de huizen duurder en slechter. De SP pleit onder meer voor het afschaffen van de verhuurderheffing (een volstrekt vreemde misplaatste en oneerlijke belasting voor sociale verhuurders, een keiharde en schaamteloze afstraffing, waarom?), meer betaalbare woningen en het aanpakken van beleggers die huizen opkopen als verdienmodel, en daarmee wonen onbetaalbaar maken voor veel mensen. Opkoopverbod en woonplicht!

Elke persoon die steunt is belangrijk!
Aanmelden voor dit Woonprotest kan via sp.nl/woonopstand

U bent hier