h
Verkiezingsprogramma 2022-2026

Inleiding

Haarlem is een prachtige stad en kan nog veel beter. Er is namelijk een crisis, de wooncrisis. Stijgende woonlasten, achterstallig onderhoud en een tekort aan betaalbare woningen. SP Haarlem vindt dat goed en betaalbaar wonen een recht is, net als bijvoorbeeld goede en betaalbare zorg. Een woning is dan ook geen product of verdienmodel.

Daarnaast raken steeds meer Haarlemmers in de verdrukking, worden aan hun lot overgelaten en/of raken vermorzeld in molens van soms ondoorgrondelijke regels. SP Haarlem vindt het een plicht van de Stad deze mensen hiervoor te behoeden en voor hen de zorg en solidariteit ook goed te waarborgen.
Bovendien moeten de Haarlemmers meer invloed kunnen hebben op besluiten waarvan de gevolgen ingrijpend zijn. SP Haarlem vindt dat de burgers direct invloed moeten kunnen hebben met een referendum.

Daarom heeft SP Haarlem lokaal voor 2022-2026 de volgende speerpunten:

  1. Woonlasten omlaag en Meer woningen.
  2. Betere en betaalbare zorg en steun voor iedereen die dat nodig heeft.
  3. Invoering bindend referendum.

Daarvoor vraagt SP Haarlem op 16 maart 2022 ook jouw stem. Maar er is ook invloed van buiten de raad nodig om verandering te bereiken. De SP is de enige partij die ook buiten de raad actief is om deze invloed te organiseren. Met jouw betrokkenheid kunnen we de kans op verbeteringen zo groot mogelijk maken. Het komende jaar houdt SP Haarlem een groot woononderzoek in de Stad, van woningnood tot woonlasten, en van onderhoud tot de buurtvoorzieningen.

Je helpt ons en jezelf, door op ons te stemmen, maar ook door mee te doen aan en te helpen bij het Groot Haarlems Woononderzoek, door de enquête in te vullen en je buren op te roepen hetzelfde te doen. Dat onderzoek zal een actielijst met verbeteringen opleveren. SP Haarlem maakt zich samen met jou sterk om deze verbeteringen te realiseren.

SP Haarlem heeft natuurlijk over meerdere onderwerpen een standpunt, ook in dit verkiezingsprogramma. Daarbij is leidend: de leefbaarheid, dat we de tweedeling willen bestrijden en dat we solidair zijn met iedereen die het moeilijk heeft, in de verdrukking komt en/of in de verdrukking dreigt te komen.

U bent hier