h
Verkiezingsprogramma 2022-2026

Hoofdstuk 1a: Woonlasten omlaag

Als gezegd, vindt de SP een betaalbare woning een mensenrecht en om in te wonen. Het ideaal van goed en betaalbaar wonen is voor het volk verkwanseld met de liberalisering (de vrijheid om anderen een poot uit te draaien) van de woningmarkt, de verzelfstandiging van de woningcorporaties en de massale uitverkoop van sociale huurwoningen, ook in Haarlem. Als het aan de "nieuwe" liberale regering ligt, worden er de komende jaren nog eens honderdduizend sociale huurwoningen verkocht.

Als er niet wordt ingegrepen, zullen de woonlasten de komende jaren voor veel Haarlemmers verder stijgen, voor de één nog meer dan voor de ander. De particuliere verhuurders mogen de huren met ingang van januari 2022 al weer verhogen met 3,3% en voor de sociale huurwoningen geldt hetzelfde vanaf 1 juli dit jaar. En starters, die voor het eerst een huis willen huren of kopen, worden geconfronteerd met almaar stijgende prijzen. Haarlem behoort inmiddels tot de top 12 gemeenten met de hoogste prijzen per vierkante meter. Daarnaast krijgen alle Haarlemmers de rekening gepresenteerd van een fors hogere energierekening. Wij moeten de ontwikkeling van steeds verder stijgende woonlasten keren:

  • De SP vindt dat de huren en woonlasten omlaag moeten ipv omhoog. Dit spreken we af met de woningcorporaties en verhuurdersorganisaties in Haarlem, minstens voor duur van vier jaar. Wij zullen ons daarvoor in en buiten de raad sterk maken.
  • In de woningcorporaties moeten niet alleen de bestuurders, maar ook de huurders het voor het zeggen hebben en kunnen meebeslissen over o.a. onderhoud, renovatie, de huurprijs en nieuwbouw.
  • Stop op het uit-huis-zetten van mensen met een huurschuld.
  • Het woonsteunpunt voor huurders wordt uitgebreid.
  • Duurzame energie mag geen luxeproduct worden, maar moet voor ieder huishouden betaalbaar zijn. Dat betekent dat we het collectief organiseren, zoals dat destijds ook met de riolering is gebeurd. Daarom willen wij publieke energievoorzieningen opzetten, waarmee we zonnepanelen plaatsen op zoveel mogelijk geschikte daken (incl. scholen en bedrijfspanden). Daarmee kan evenveel of zelfs meer stroom worden opgewekt dan huishoudens nu verbruiken.
  • Een duurzaam gemeentelijk energiebedrijf.
  • Het schimmelvrij wonen offensief: Het massaal verbeteren en isoleren van woningen om o.a. de schimmelproblemen op te lossen, zodat mensen niet meer ziek hoeven te worden van hun woning.

Zo krijgen we een fatsoenlijker woonsituatie, lagere woonlasten, meer verduurzaming en meer zeggenschap, ook over de energie.

U bent hier