h

Wat het Socialisme van de SP kan bieden

• ondertiteld: Deel 1/3 / Deel 2/3 / Deel 3/3
• niet ondertiteld: youtube-versie

Wat het Socialisme van de SP, kan bieden o.a.:
• het voorkomen of anders bestrijden van uitbuiting van mensen, natuur en aarde. (de beste mens-en-milieu partij)
werk moet lonen en betaalbaarheid voor burgers, boven winstbejag voor grote bedrijven.
• moraal voor overheid en kapitaal. (Verzorgingsstaat)
• het voorkomen of anders bestrijden van crises en ongelijkheid.
• de macht bij de mensen en een overheid die er voor de burgers is.
• radicale democratisering.

Wat het Kapitalisme van Rutte, is gebleken o.a.:
• het aanjagen van uitbuiting van mensen, natuur en aarde.
winstbejag voor grote bedrijven, boven dat werk moet lonen en betaalbaarheid voor burgers.
• geen moraal voor overheid en kapitaal. (Participatiesamenleving)
crises en ongelijkheid laten ontstaan en onopgelost laten.
• de macht geven aan commerciële bedrijven, het kapitaal en mensen in machtsposities.
verdienmodellen.
Veel maatschappelijke problemen van nu, zijn dan misschien toch niet toevallig?

In de naam van 't Kapitalisme, heulde minister-president Rutte en minister Blok met grote commerciële partijen (investeerders, beleggers etc.) om o.a. massaal sociale woningen en gemeenschappelijke voorzieningen die in overheidshanden waren, aan te verkopen, om de Nederlands burgers tot melkkoe te maken om zoveel mogelijk winst over te maken. Waarmee Nederland, diens burgers en de samenleving zeer zwaar zijn gedupeerd, verloochend en verraden.

Blijkt het Kapitalisme van Rutte een veelkoppig monster?

In English:
In the name of Capitalism, Prime Minister Rutte and Minister Blok colluded and conspired with national and international commercial parties, to handover public goods and dependent citizens to make money from. With that, the public leadership turned rogue against its own country and its own people, betraying them very heavily.
Does Ruttes' Capitalism appear to be a multi-headed monster?

U bent hier