h

Bezuinigingen brengen de veiligheid van het kind in gevaar

23 september 2020

Bezuinigingen brengen de veiligheid van het kind in gevaar

Foto: Foto / © Dreamstime

Enkele jaren geleden werd een motie van de SP “de veiligheid van het kind gaat boven alles” zonder tegenstemmen door de gemeenteraad aangenomen (¹). De SP stelde in een recente raadsvergadering voor om een bijeenkomst te beleggen met zorgaanbieders, (ouders van) zorggebruikers en werknemers. Deze ervaringsdeskundigen weten immers het beste wat de gevolgen zijn van het beleid. Deze motie kreeg echter geen meerderheid. Een teleurstelling was dat ook de fractie van GroenLinks tegen stemde. Wethouder Botter verklaarde zich eveneens tegen: ‘Dit is niet mogelijk in tijden van corona.’ Alsof we nog in een computer loos tijdperk leven en bijeenkomsten - onder voorwaarden - niet gehouden kunnen worden.

De uitgaven van de jeugdzorg stijgen elk jaar steeds meer en rijzen voor de gemeente letterlijk de pan uit. Het Rijk stelt daar geen extra geld tegenover. De groei in uitgaven moet daarom worden beperkt. Begin juli stelde de SP, samen met GroenLinks, een motie op om te bezuinigingen op bureaucratie (²). Hulpverleners besteden namelijk tot 20% van hun tijd aan het invullen van allerlei formulieren om verantwoording af te leggen aan de gemeente. De motie werd met ruime meerderheid aangenomen. Tijdens de laatste raadsvergadering op 17 september kwam de wethouder met concrete bezuinigingsvoorstellen, maar nauwelijks om de diepe wonden van de bureaucratie te stelpen. De genoemde voorstellen waren zelfs financieel en inhoudelijk summier onderbouwd.

De SP zal blijven strijden voor een goede jeugdzorg. Hulpverleners moeten meer hulp kunnen verlenen door minder bureaucratische handelingen te verrichten. Zij moeten tevens meer te zeggen krijgen over het beleid. Dan pas kan de veiligheid van het kind sterk worden verbeterd.


(¹) De motie van juni 2016 treft u hieronder als PDF-file.

(²) Artikel en motie van juli 2020: “Bezuinig niet op de zorg voor onze kinderen”

 

Reactie toevoegen

U bent hier