h

Grote huisjesmelker krijgt bouwvergunning voor optoppen

30 juli 2022

Grote huisjesmelker krijgt bouwvergunning voor optoppen

Op 29 juli bereikte ons het bericht dat het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) vergunning hebben verleend aan één van Haarlems grootste huisjesmelkers, om op het Brinkmanncomplex een extra laag met penthouses te kunnen gaan bouwen om daarmee het (ver)bouwproject "nog wat rendabeler" te kunnen maken (lees: om er nog meer winst mee te kunnen gaan maken). Dit wordt ook wel optoppen genoemd.
Deze huisjesmelker komt bij SP Haarlem wel vaker in beeld, zie bijvoorbeeld hier. En bij het Haarlems Dagblad (HD) ook, zie bijvoorbeeld hier.

Deze vergunning voor optopping is dus verleend door B&W en daarmee ook met goedkeuring van de coalitie, aangezien B&W handelt namens en met goedkeuring van de coalitie. Voorleggen in de Raad zou bij consistent handelen van de coalitie, hetzelfde resultaat geven. Dus dit heeft de steun van alle coalitiepartijen: PvdA, GroenLinks, D66, CDA en de Actiepartij.

Gezien een aantal aspecten en ook de timing, vindt SP Haarlem dit toch een vreemde gang van zaken. Mede ook gezien afspraken over een maximale bouwhoogte en over behoud van het historisch stadsbeeld. Verder is er de vraag hoeveel winst Ludwig hiermee nog meer zal maken. Waar 5% al als ruim voldoende zou kunnen worden gezien, vermoedt SP Haarlem dat de doelstelling veel hoger ligt. Van dat geld zal de huisjesmelker dan weer nog meer panden kunnen gaan opkopen, verbouwen, splitsen, optoppen, doorverkopen en/of verhuren al dan niet tegen woekerprijzen, en daarna nog meer, en daarna nog meer etc.

Afhankelijk van hoe je ernaar kijkt, kun je dit zien als een goede of als een minder goede ontwikkeling. Voor wonen als verdienmodel klinkt dit als een zeer succesvol verhaal. Voor de betaalbaarheid van wonen, wonen voor een eerlijke prijs, heeft de SP hier grote zorgen over. Geld verdienen over de ruggen van anderen, misbruik maken van schaarste en dat faciliteren te creëren, is de SP als bekend geen voorstander van.

Links:
Het stuk op de HD site van 29/7
Het stuk in de HD krant van 30/7
https://haarlem.sp.nl/wonen

U bent hier