h

Stop huisjesmelken als verdienmodel

26 februari 2022

Stop huisjesmelken als verdienmodel

Vanmiddag (2 tot 3u) was er in het centrum van Haarlem een popup‑actie van de SP om aandacht te vragen voor de misstand die huisjesmelken heet. Omdat over het inkomen uit woning- of kamerverhuur geen belasting hoeft te worden betaald, worden woningen steeds meer en agressiever opgekocht door huisjesmelkers, mensen die er zelf niet in gaan wonen. Om er vervolgens grof geld mee te gaan verdienen over de ruggen van anderen.

Zie bijvoorbeeld ook een stuk van het Haarlems Dagblad hierover:
https://www.haarlemsdagblad.nl/cnt/dmf20220225_18432599

Dat dit de woningprijzen voor echte woningzoekenden (die er wel graag willen wonen) verziekt, interesseert de huisjesmelkers weinig tot niet. In tegendeel, ze zouden het wel eens fantastisch kunnen vinden, want ze kunnen daarmee de waarde van de huizen die ze al hebben ook nog eens verder opdrijven.

De enige oplossing die echt een oplossing kan zijn, is een onvoorwaardelijke zelfbewoningsplicht.
Voor het stuk van Haarlems Dagblad hierover zie:
https://haarlem.sp.nl/in-de-media/smedestraat-tijdelijk-frans-ludwigstraat
Voor het manifest van de popup‑actie, klik de link hieronder.

"Beste huisjesmelker en/of politicus, als we later terugkijken, was u toen goed of fout in de wooncrisis?"
Primaire levensbehoeftes (als een dak, zorg etc.) commercialiseren zonder voldoende aanbod, brengt mensen in existentiële crises, vermorzelt ze, maakt ze kapot en beloont hen die daar misbruik van maken en geld verdienen over de ruggen van anderen.
Is dat niet willen, niet gewoon een kwestie van fatsoen?
"De markt" lost problemen niet op, maar creëert ze, zodat winsten nog verder kunnen worden gemaximaliseerd.
"Het Nieuwe Liberalisme" (ook wel neoliberalisme of Neoliberaal Kapitalisme genoemd) vindt het nodig heel veel taken en verantwoordelijkheden van de volksvertegenwoordiging te delegeren aan "de markt" en heeft daarmee het eigen volk tot melkkoe gemaakt waarmee tot iets om te onderdrukken: Mark(t) vermorzelt.
Velen waaronder de SP, lijkt dit niet zo handig.
Enkel een behoorlijke regie en visie van een behoorlijke volksvertegenwoordiging (die het volk ook echt vertegenwoordigt en beschermt) kan problemen echt oplossen, sterker nog, dat voorkomt ze.
Betaalbaar kunnen wonen/huren/leven is enkel een kwestie van fatsoen en politieke wil, toch?

zie ook:
https://www.haarlemsdagblad.nl/cnt/DMF20220226_90102785
https://haarlem.sp.nl/nieuws/2022/07/huisjesmelker-krijgt-bouwvergunning...
https://haarlem.sp.nl/wonen

U bent hier