h
Verkiezingsprogramma 2022-2026

Hoofdstuk 1b: Meer betaalbare woningen voor iedereen

Alle Haarlemmers, maar zeker ook onze jongeren, verplegers, politieagenten en onderwijzers verdienen een betaalbare woning, en geen ellenlange wachtlijsten. Daarom moet er meer gebouwd worden en leegstand en huisjesmelkers dienen te worden aangepakt. Er is ruimte zat in de Waarderpolder om daar ook veilig en gezond woningen te bouwen. Huizen zijn er niet om leeg te staan:

  • Tussen nu en 2030 structureel 15.000 woningen bijbouwen om de woningnood te bestrijden.
  • Medio 2023 moeten er 2.000 tijdelijke flexwoningen zijn gebouwd voor starters.
  • Om voor iedereen een betaalbare woning te realiseren, willen we bij elk nieuwbouwproject 60% sociale huurwoningen en een deel middenhuur.
  • Haarlemmers krijgen voorrang bij de toewijzing van een woning.
  • We starten weer een gemeentelijke woondienst. Huizen en bouwgrond die de gemeente nu nog wil verkopen, zullen hierin worden ondergebracht.
  • We stoppen de verkoop van sociale huurwoningen. Als dit toch noodzakelijk is voor de financiële situatie van een woningcorporatie, moeten deze woningen worden verkocht aan de nieuwe gemeentelijke woondienst.
  • We voeren een leegstandsverordening in, en geven boetes aan eigenaren die huizen langdurig leeg laten staan.
  • Om een woning te kunnen verhuren is een vergunning nodig. Huisjesmelkers moeten gaan voldoen aan eisen ter bescherming van de huurders. De woning komt onder toezicht van de gemeente, wanneer en zolang de situatie daarom vraagt.
  • Wij vinden dat het puntensysteem voor sociale huurwoningen moet gaan gelden voor alle huurwoningen.
  • Woningen mogen enkel nog worden verkocht aan mensen die er ook echt zelf in gaan wonen: De Opkoopbescherming wordt vervangen voor een Zelfbewoningsplicht (zonder uitzonderingen).

U bent hier