h
Verkiezingsprogramma 2022-2026

Hoofdstuk 2a: Betere zorg voor iedereen die dat nodig heeft

Den Haag heeft de afgelopen jaren fors bezuinigd op de langdurige zorg, met (vooral) grote gevolgen voor kwetsbaren, zoals onze ouderen (minder thuiszorg en sluiting verzorgingshuizen) en onze jongeren (minder jeugdzorg). Marktwerking en aanbestedingen zouden het mogelijk maken dat er met minder geld dezelfde of betere zorg werd verleend. Het tegenovergestelde gebeurde, de zorg en de arbeidsomstandigheden werden juist slechter. De SP wil deze ontwikkeling keren, de gemeente hoort er juist te zijn voor onze kwetsbaren:

  • We moeten stoppen met de marktwerking, de aanbestedingen en het winstbejag met publiek geld.
  • Wij willen een nieuwe gemeentelijke stichting die van de uitgeklede huishoudelijke zorg weer fatsoenlijke thuiszorg maakt.
  • We willen kleinschalige zorgbuurthuizen, zodat ouderen in hun eigen buurt oud kunnen worden.
  • Geld dat de gemeente krijgt voor jeugdzorg, moet niet worden opgepot (zoals nu wel met miljoenen gebeurt). We investeren om de lange wachtlijsten aan te pakken.
  • Geen eigen bijdragen voor wat voor zorg dan ook, dat is een boete op ziek zijn.

U bent hier