h
Verkiezingsprogramma 2022-2026

Hoofdstuk 3: De zeggenschap bij de Haarlemmers door middel van een referendum

Heb je enig idee waarover de Haarlemse gemeenteraad besluiten neemt? Nee? Dan ben je niet de enige. Uit onderzoek blijkt dat slechts 10% van de Haarlemmers volgt wat er in de raad gebeurt en slechts 36% heeft vertrouwen in deze raad. We zien dat ook terug in de lage opkomstpercentages bij raadsverkiezingen. En toch nemen de raad en het Haarlemse bestuur belangrijke besluiten als het gaat om bijvoorbeeld wonen, zorg, leefbaarheid en veiligheid. We vinden het dan ook onaanvaardbaar dat je slechts 1 keer in de vier jaar op een partij kunt stemmen en dan maar moet afwachten wat er met die stem gebeurt:

  • Daarom willen wij de mogelijkheid voor een correctief referendum invoeren, welke ook bindend is. Dat betekent dat Haarlemmers een belangrijk besluit van de gemeente kunnen terugdraaien.
  • En vinden wij dat daarnaast Haarlemmers een eigen voorstel moeten kunnen afdwingen, ook door middel van een referendum (initiatiefrecht). Als er voor een bepaald initiatief voldoende handtekeningen zijn opgehaald, moet het bestuur daarover een referendum organiseren en zich committeren aan de uitslag.
  • Tevens moet openheid naar de burgers toe weer de norm worden voor de gemeente, er wordt gestopt met het ongegrond geheim verklaren van raadsstukken.

U bent hier