h
Verkiezingsprogramma 2022-2026

Hoofdstuk 4: Vergroten van de leefbaarheid en veiligheid

Haarlem is een mooie en gewilde stad om in te wonen. Toch zal een aantal zaken verbeterd moeten worden om de wijken leefbaarder en veiliger te maken:

  • Samen met bewoners gaan we op zoek naar plekken voor 10 extra groene speeltuinen. Bestaande speeltuinen gaan we beter onderhouden en speeltuinverenigingen krijgen meer ondersteuning van de gemeente.
  • Snel rijden in een drukke stad is onmogelijk of onveilig. Daarom maken we van de hele Stad een 30km zone (met uitzondering van de randweg). Dat doen we door slimme inrichting van de wegen als het effectief handhaven van de norm.
  • Naast het invoeren van 30km/u als maximum op wegen, creëren we ook meer woonerven, waar 15km/u de norm is.
  • Voor het zoveel mogelijk autoluw en leefbaar houden van de omgeving, nieuwbouw voorzien van eigen parkeergelegenheid.
  • In buurten waar betaald parkeren ingevoerd is, houden we een referendum om te bepalen of de bewoners hieraan willen vasthouden.
  • We besteden meer aandacht aan de inrichting van stoepen, zodat die ook voor mensen met een beperking bewandelbaar blijven.
  • De fiets is vervoersmiddel nummer 1 in Haarlem, we zorgen daarom voor meer veilige vrij-liggende fietspaden.
  • We stoppen met het weghalen van bushaltes en knokken bij de provincie tegen bezuinigingen op openbaar vervoer.
  • Meer handhaving (en dus handhavers) in buurten die dit willen, zoals in oost.

U bent hier