h

Berichten uit de raad en fractie 22/7

22 juli 2022

Berichten uit de raad en fractie 22/7

Beste mensen,

Vorige week werden we verblijd met weer twee raadsvergaderingen, met als enige onderwerp: de kadernota. Daarin worden de uitgangspunten voor de begroting 2023 vastgesteld. Daarna gaat het college met die uitgangspunten de begroting 2023 maken, die dan in november/december 2022 in de raad zal wordt vastgesteld. Het bijzondere van dit jaar is dat de nota nog gemaakt is door het vorige college, want het ‘nieuwe’ college is net geïnstalleerd. Ondanks dat het vorige college feitelijk wordt voortgezet, konden zij natuurlijk niet allemaal plannen aankondigen in de kadernota. Het was dan ook een ‘beleidsarme’ kadernota. Desondanks is de raad erin geslaagd hieraan twee lange avonden te besteden. Ook weer niet zo heel vreemd als je je realiseert dat de Haarlemse raad 15-fracties kent.

De eerste avond mochten al die fracties hun beschouwing geven. En dan is er geen tijd voor een uitgebreid debat. Iedere partij houdt zijn verhaal; het college reageert één keer, en dan is het half twaalf. De tweede avond werden alle moties behandeld.

Maar nu over de inhoud, want wij hebben op de tweede avond best goede zaken gedaan. De SP had samen met Jouw Haarlem ingezet op vier moties (A,B,C,D):
(en het nummer bij de raadsvergadering)

Zorg

Motie A (40): Geld voor zorg, moet naar zorg: in het voorjaar hebben wij onderzoek gedaan naar de winsten van de Haarlemse jeugdzorgaanbieders. Hieruit bleek dat 46% van de aanbieders meer dan 5% winst maakt. En 16% van de aanbieders maakt zelfs meer dan 10% winst. Wetenschappers stellen, dat als er meer dan 5% winst gemaakt wordt in de zorg de tarieven omlaag kunnen. En als er meer dan 10% winst wordt gemaakt, dan ‘stinkt het’. Als deze winsten waren begrensd op 5%, had Haarlem 12 miljoen euro per jaar meer jeugdzorggeld te besteden. Daarom hebben wij een motie ingediend met als doel de winsten in de zorg te begrenzen op 5%. Tussen de twee vergaderingen door hadden we hierover intensief contact met de wethouder en zijn staf.
Resultaat: de wethouder heeft in de raad toegezegd dat in de contracten van de jeugdzorgaanbieders wordt opgenomen, dat er met ingang van 01-01-2023 niet meer dan 5% winst mag worden gemaakt, anders worden de tarieven verlaagd. Hierdoor kon de motie worden ingetrokken. Een mooi resultaat, waaraan ook onze voorgangers hebben bijgedragen.

Motie B (38): doorbreek de budgetplafonds: in Haarlem zijn halverwege 2020 budgetplafonds ingevoerd om de zorgkosten beheersbaar te houden. Dit betekent dat er niet meer mag worden uitgegeven/ gedeclareerd als het plafond is bereikt. Voor alle duidelijkheid, dit is wat anders dan begrenzen van winsten. Of de aanbieder nu 40 of 60 cliënten behandelt, is voor het plafond niet interessant. Het plafond werkt wel wachtlijsten in de hand en dat vinden we onnodig en kwalijk. Als Haarlem de winsten aanpakt (zie motie 1) en of meer geld aan zorg besteed, kunnen meer mensen sneller worden geholpen.
Het nieuwe college wil de plafonds voorlopig handhaven. Ze gaan jaarlijks al 7 miljoen meer uitgeven aan zorg; ‘nog meer’ vinden zij onwenselijk.
Resultaat: de motie heeft helaas geen meerderheid behaald. Uiteraard blijven we aandacht vragen voor de wachtlijsten. En zodra het geld vrijkomt door de begrenzing van de winsten, moet ook dat geld naar de zorg.

Inkomen

Motie C (42): de Haarlemse bijdrage aan de energierekening: deze moet wat ons betreft naar iedereen die tot 130% van het minimumloon verdient (ipv tot 120%). Het college is het met de strekking van onze motie eens, maar heeft tijd nodig om wat zaken uit te werken. In september komen ze hiervoor met voorstellen, waarvan dit er één zal zijn.
Resultaat: we hebben de motie aangehouden, en rekenen erop dat we in september tot deze of een vergelijkbare afspraak kunnen komen.

Motie D (13): minimaal 14 euro per uur: alle Haarlemse ambtenaren en medewerkers van organisaties/bedrijven waarin onze gemeente participeert, moeten zo spoedig mogelijk minimaal 14 euro bruto per uur betaald krijgen (dat is 4 euro per uur meer dan het wettelijk minimumloon). Deze motie is met meerdere partijen, waaronder PvdA, GroenLinks, en Jouw Haarlem ingediend.
Resultaat: deze motie is aangenomen.

Natuurlijk waren er meer moties ingediend (rond de 50), de meeste verworpen.
Zo was er ook nog een motie voor gratis OV voor Haarlem Pas houders, van OPHaarlem (motie 3) mede ingediend door o.a. Jouw Haarlem en ons, die had het niet gered.
Er was ook nog een motie die oproept tot onderzoek naar gratis OV (motie 33), die had het wel gered.
Als je geïnteresseerd bent nog meer over alle moties te weten, kun je op de site van de gemeente alles erop naslaan:
https://gemeentebestuur.haarlem.nl
Ook publiceert het Haarlems Dagblad wel eens iets hierover. Zoals over de motie die oproept tot een onderzoek naar gratis OV.
De raad is nu met reces tot zondag 28 augustus. Op die dag organiseren wij ons eerste ‘Politieke Cafe’ in de Pletterij over Koopkracht, met gastspreker ons kamerlid Bart van Kent. Zorg dat je erbij bent. https://www.pletterij.nl/event/28-aug-22-sp-cafe-koopkracht
En zet deze datum ook in je agenda:
zaterdag 17 september in Den Haag, het Prinsjesdag Protest: https://kostenomlaag.sp.nl

Voor wie met vakantie gaan, fijne dagen!
SP Haarlem
https://haarlem.sp.nl

U bent hier