h

Een eigen huis

23 december 2021

Een eigen huis

Iedereen een eigen betaalbaar (huur)huis?

Ja, de SP is daar altijd al voorstander van. Dit in tegenstelling tot veel andere partijen. Waar het (neo)liberalisme tot gevolg heeft dat de huizen zoveel mogelijk in handen komen van enkele uitzuigende (roof)kapitalisten en waar het communisme tot gevolg heeft dat de huizen zoveel mogelijk in handen komen van de staat, streeft socialisme er juist naar dat het eigenaarschap van woningen zoveel mogelijk ligt (en dan ook kan liggen) bij de bewoner(s) zelf. Zaken als leefbaarheid, beschikbaarheid en betaalbaarheid horen daar dan ook bij. De tijden dat dit ook de zienswijze was van de regering, lijken ver vervlogen.

Na zo'n 40 jaar overwegend liberalisme en sinds 2010 nog eens extra versterkt, is er van de kans op echt eigenwoningbezit bar-weinig meer over. Wie nagaat welke coalities er in die jaren zijn geweest (en vooral sinds 2010 dus) weet welke politieke partijen hier allemaal aan hebben bijgedragen. De meeste mensen die nog een eigen huis hebben (afbetaald of bijna afbetaald) zijn daar in merendeel aan gekomen in een socialistische tijd, toen dat dus nog haalbaar was. Voor veel starters is het tegenwoordig vrij kansloos en kunnen weinig anders dan pré-starter blijven en voor heel veel geld nog iets proberen te huren. Met een hypotheek is de woning feitelijk van de bank en wordt er van de bank gehuurd. Daarbij moet deze lening tegenwoordig zo hoog zijn, dat ooit geheel nog kunnen afbetalen wel kan worden vergeten. En met gewoon huren, is de woning ook van iemand anders, waar ook de huurprijzen inmiddels zo hoog zijn opgedreven, dat sparen ook daar dan wel kan worden vergeten. De SP begrijpt werkelijk niet, waarom een regering zo met de eigen burgers omgaat. Welke visie zit daar nu achter?

De SP vindt dat een dak boven het hoofd, nodig is om te kunnen leven. Net als lucht om te kunnen ademhalen. Of als een levensreddend medicijn, of levensreddende handen aan een ziekenhuisbed. Het liberale en kapitalistische gedachtegoed, om ook van dergelijke zaken een product te maken, om vervolgens een markt, verdienmodel en/of winstmaximalisaties op los te laten, is wat de SP betreft moreel/ethisch absoluut verwerpelijk.

Waarom mag niet iedereen gewoon recht hebben op een eigen woning? Hoezo heel veel woningen in handen van enkelen, die vervolgens dan ook nog eens de prijs mogen bepalen waarop het grote uitzuigen begint? Dat mag dan wel heel liberaal en kapitalistisch zijn, maar ook dan had nog gedacht kunnen worden, dat het ook in het belang van bedrijven en de markt kan zijn, als de burgers op de 1e plaats staan. Maar dat de belangen van multinationals, banken en overig grootkapitaal op 1 staan, mag duidelijk zijn. Dat mensen daarbij worden vermorzeld, wordt niet herkend en/of interesseert ze geen zak, onverschilligheid troef. De SP staat voor een overheid die juist in de 1e plaatst opkomt voor de belangen van de burgers, die gewoon dienstverlenend is aan de burger en die recht doet aan het woord volksvertegenwoordiging. De SP vindt fatsoen gewoon niet meer dan normaal.

Als gezegd, hebben de (gedoog)partijen in de coalities sinds 2010 de veranderingen in het land nog eens extra versterkt en daarmee vol overtuiging bijgedragen aan o.a. de wooncrisis waarin we nu zitten. Maatregelen op het gebied van wonen waren enkel trainerend en prijsopdrijvend (sturing op schaarste). Initiatieven om de beschikbaarheid van woningen te verbeteren en de prijzen te verlagen, laat staan stabiel te houden, zijn uitgebleven. Een schande die zijn weerga niet kent, wat de SP betreft. Alle schade en uitholling die hierdoor is ontstaan, moet hoe dan ook zo snel mogelijk worden gestopt en hersteld.

Jan Willem Roosch
Voorzitter SP Haarlem

U bent hier