h

Een eigen huis

23 december 2021

Een eigen huis

Iedereen een eigen betaalbaar (huur)huis?

Ja maar natuurlijk, de SP is daar altijd al voorstander van, waarom niet?
Dit in tegenstelling tot veel andere partijen. Bij het Communisme zijn de woningen in handen van de staat, die beheert en toewijst. Bij het Neoliberaal Kapitalisme komen alle huizen steeds meer in handen van enkele rijken, die zelf mogen kiezen of en hoe ze beheren en welke huurprijs ze willen hebben (voorbeeld). Er is grote zorg dat zeker in combinatie met het grote woningentekort dit niet altijd het beste in de mensch bovenbrengt. Er zijn veel aanwijzingen dat er op hele grote schaal misbruik wordt gemaakt van de situatie.

Het Neoliberaal Kapitalisme aan het werk: alle woningen steeds meer in handen van enkelen.

Het Socialisme van de SP streeft ernaar dat het eigenaarschap van woningen zoveel mogelijk ligt (en dan ook kan liggen) bij het volk en daarmee bij de bewoner(s) zelf. Niet voor niets zit het woord Sociaal daarin. Zaken als leefbaarheid, beschikbaarheid en betaalbaarheid horen daar dan ook bij. De tijden dat dit ook de zienswijze was van de regering, lijken ver vervlogen.

Na zo'n 40 jaar steeds meer Neoliberaal Kapitalistisch beleid en sinds 2010 nog eens extra versterkt, is er van de kans op echt eigenwoningbezit bar-weinig meer over. Wie nagaat welke coalities er in die jaren zijn geweest (en vooral sinds 2010 dus) weet welke politieke partijen hier allemaal aan hebben bijgedragen (CDA, VVD, PVV, PvdA, D66, CU). De meeste mensen die nog een eigen huis hebben zijn daar in merendeel aan gekomen in een tijd toen de overheid volkshuisvesting nog serieus nam en ook een eigen huis nog haalbaar was. Voor veel starters is het tegenwoordig kansloos en kunnen weinig anders dan pré-starter blijven of voor veel te veel geld nog iets proberen te huren. Met een hypotheek is de woning feitelijk van de bank en wordt er van de bank gehuurd. Daarbij moet deze lening tegenwoordig zo hoog zijn, dat ooit geheel nog kunnen afbetalen wel kan worden vergeten. En met gewoon huren, is de woning ook van iemand anders, waar ook de huurprijzen inmiddels zo hoog zijn opgedreven, dat sparen ook daar kan worden vergeten. De SP begrijpt werkelijk niet, waarom een regering zo met de eigen inwoners omgaat. Welke visie zit daar nu achter?

De SP vindt dat een dak boven het hoofd, nodig is om te kunnen leven. Net als lucht om te kunnen ademhalen. Of als een levensreddend medicijn, of levensreddende handen aan een ziekenhuisbed. Het liberale en kapitalistische gedachtegoed, om ook van dergelijke zaken een product te maken, om vervolgens een markt, verdienmodel en/of winstmaximalisaties op los te laten, belooft volgens de SP weinig goeds. (om over moraliteit nog maar te zwijgen)

Waarom mag niet iedereen gewoon recht hebben op een eigen woning? Hoezo heel veel woningen in handen van enkele rijken, die vervolgens dan ook nog eens de prijs mogen bepalen die ze zelf wel leuk vinden? En het grote uitzuigen begint. Dat mag dan wel heel liberaal en kapitalistisch zijn, maar hoe zit het met moraliteit? Kan 't niet ook in 't belang zijn van bedrijven en de markt, als de burger toch op de 1e plaats staat? Dat op het moment de belangen van multinationals, banken en overig grootkapitaal op 1 staan, mag duidelijk zijn. Dat mensen daarbij worden vermorzeld, wordt van weggekeken en is geen interesse voor, onverschilligheid troef. De SP staat voor een overheid die de burger op de 1e plaats heeft staan, opkomt voor de belangen van het volk, die dienstverlenend is aan het volk en recht doet aan het woord volksvertegenwoordiging. De SP vindt dat fatsoen niet meer dan normaal zou moeten zijn.

Als gezegd, hebben de (gedoog)partijen in de coalities sinds 2010 de veranderingen in het land nog eens extra versterkt en daarmee vol overtuiging bijgedragen aan o.a. de wooncrisis waarin we nu zitten. Maatregelen op het gebied van wonen waren enkel trainerend en prijsopdrijvend (sturen op schaarste). Initiatieven om de beschikbaarheid van woningen te verbeteren en de prijzen te verlagen, laat staan stabiel te houden, zijn uitgebleven. Een schande die zijn weerga niet kent, wat de SP betreft. Het is redelijk dat alle schade en uitholling die hierdoor is ontstaan, zo snel mogelijk worden gestopt en hersteld.

Jan Willem Roosch
Voorzitter SP Haarlem

Zie ook:
https://haarlem.sp.nl/wonen

U bent hier