h

Update uit de raad en fractie 5/7

5 juli 2022

Update uit de raad en fractie 5/7

Haarlem, 5 juli 2022

Beste allen,

Vorige week hadden we het ‘genoegen’ van twee raadsvergaderingen in één week.
Zoals toegezegd, geven we volledig subjectief, elke keer onze samenvatting van de belangrijkste en of opvallendste gebeurtenissen.

Woonwagenbewoners
Gemeenten zijn verplicht woonwagenbewoners gelijk te behandelen als andere woningzoekenden. Dat betekent dat de wachttijd voor een standplaats ongeveer gelijk moet zijn aan de wachttijd voor een sociale huurwoning (in Haarlem: 8 jaar en 2 maanden).
De gemeente Haarlem heeft de afgelopen maanden locaties voor standplaatsen gezocht en kwam tot de conclusie dat er niet meer dan 4 ‘kansrijke’ kleine locaties zijn met hooguit een paar wagens per locatie. Niet de behoefte, maar de ‘beschikbaarheid’ van locaties lijkt leidend te zijn. In de notitie van de gemeente werd namelijk verzwegen hoe groot de behoefte is, met andere woorden: hoe groot is het probleem dat we moeten oplossen? Dat is toch een logisch begin en bovendien, in dit geval, verplicht! Overleg met de organisatie van woonwagenbewoners leerden ons dat de behoeftepeiling in 2019 heeft plaatsgevonden, waaruit bleek dat 71 mensen op zoek zijn naar een standplaats, waarvan 45 urgent!
Daarom hebben wij een motie ingediend met de strekking dat er verder gezocht moet worden naar locaties met als doel en streven het aantal standplaatsen uit de behoeftepeiling van 2019 of een recentere. Na een uitvoerige discussie, moest de wethouder erkennen dat woonwagenbewoners nu langer moeten wachten dan wachtenden voor een sociale huurwoning. Onze motie werd vervolgens met een grote meerderheid aangenomen.

Extra busstation
In 2019 heeft de Haarlemse raad geconstateerd dat het station in 2040 overbelast raakt. Een nieuw busstation aan de rand van het centrum zou dit moeten voorkomen. Vervolgens zijn er bijna jaarlijks op onderdelen besluiten aan de raad voorgelegd. Van tien mogelijke locaties naar twee en vorige week van twee locaties naar één. Het wordt de locatie aan het begin van de Schipholweg, bij het Bruynzeel-gebouw. Los van de vraag of dit nou het meest logische besluit is (in de besluitvorming is geen weg terug), hebben wij aan de orde gesteld hoe idioot het is dat de gemeente het tot een gewoonte heeft gemaakt alle besluiten in stukjes te knippen. Het oogt heel democratisch, maar in werkelijkheid worden de raad en de burgers telkens in een trechter gezogen, waarin geen weg terug is, terwijl de echte consequenties pas later duidelijk worden. Zelfs bij de keuze vorige week, voor één van de varianten, was er weer een deelbesluit uitgehaald: fietsenstalling boven of ondergronds? Hierover zou later moeten worden besloten. Nu was de raad met ons dat ‘opknippen’ ook zat! We kiezen voor de ene variant met een ondergrondse fietsenstalling; als dat onverhoopt technisch op problemen stuit, moet de wethouder terugkomen en is het besluit omkeerbaar.

Biodiversiteit
Helemaal het eind van de eerste raadsvergadering, komen de zogenoemde Moties Vreemd aan de orde. Ze zijn ‘vreemd’, omdat ze los van de agendapunten worden ingediend. De PvdD diende een motie in, waarin de gemeente Haarlem de noodtoestand uitroept ten aanzien van de biodiversiteit. Tot onze verbijstering werd de motie met een grote meerderheid aangenomen. Voor alle duidelijkheid, ook wij zijn begaan met de biodiversiteit! En ook wij vinden dat best urgent. Maar met de noodtoestand zeg je veel meer dan dat: dan wordt alles hiervoor opzijgezet, zonodig wetten en regels, en biodiversiteit zou dan absolute topprioriteit worden. Wij hebben daarom tegen gestemd. Biodiversiteit gaat ons aan het hart en is belangrijk, maar wat ons betreft moeten de wooncrisis, de (kinder)armoede, de wachtlijsten in de (jeugd)zorg en de vertrouwenscrisis met minstens zoveel prioriteit worden aangepakt.

Coalitieakkoord
PvdA, GroenLinks, D66, CDA en Actiepartij (21 zetels van de 39) hebben een coalitieakkoord bereikt. Vorige week donderdag trad het college af en werden de nieuwe wethouders geïnstalleerd. Tussen al het ceremonieel werden we geacht een inhoudelijke discussie over het akkoord te voeren. Uiteraard een kansloze bedoeling en het was dan ook voorspelbaar dat iedere partij zijn oordeel gaf, zonder verder debat met elkaar. Wij hebben het akkoord beoordeeld op onze drie speerpunten uit het verkiezingsprogramma, samengevat: wonen (meer woningen, aanpakken huisjesmelkers, lagere woonlasten), zorg (aanpakken armoede, wachtlijsten en aanbesteding) en meer zeggenschap bij het volk (bindend referendum). Ten aanzien van wonen zijn de ambities goed (10.000 woningen bruto, bijdrage energiekosten), maar is het zeer de vraag of het tot volledige uitvoering komt; vier jaar geleden hadden ze dezelfde ambities! Het minimabeleid wordt structureel uitgebreid naar de groep met 130% minimumloon, en dat is goed! Maar daarmee is de armoede nog niet verdwenen. In de zorg gaan ze door met aanbestedingen en pakken ze de wachtlijsten en de winsten niet aan. En ondanks dat slechts de helft van de Haarlemmers voor deze raad heeft gestemd, wordt eerder minder dan meer draagvlak gezocht.
Lichtpuntje was dat D66 kort op ons punt over de winsten in de zorg reageerde met de opmerking dat dat niet kon en al zou worden aangepakt. Dat laatste is onjuist, maar daar gaan wij hen uiteraard aan houden.

Leegstandsverordening
Hierover was nog een nagekomen bericht op de vorige update, zie hiervoor
https://haarlem.sp.nl/blog/alle/ruud-kuin/2022/06/update-uit-de-fractie

Tot zover weer.

Namens de fractie,
Ruud Kuin
https://haarlem.sp.nl

ps: voor evt. meer informatie over raadsvergaderingen die geweest zijn en die gaan komen zie https://gemeentebestuur.haarlem.nl

U bent hier