h
27 februari 2019

Klimaatdebat in kader van Provinciale Statenverkiezingen

Foto: SP

Op woensdag 13 maart houdt de SP Haarlem in het kader van de Provinciale Statenverkiezingen een avond over de klimaatverandering. Politici en deskundigen bespreken de mythes, de feiten en gaan in op de vraag hoe dan en wie gaat dat betalen? De avond vindt vanaf 19.30 uur plaats in het café van de Toneelschuur in Haarlem onder leiding van oud burgemeester Bernt Schneiders. De toegang is gratis.

Lees verder
20 februari 2019

Haarlem moet groener

Foto: SP

Zoals iedereen weet is het in Haarlem slecht gesteld met het groen. Niet alleen met de hoeveelheid groen maar ook met de kwaliteit van het groen. Sinds 2013 heeft de gemeente een ecologisch beleidsplan. Dit plan was bedoeld om de kwaliteit van het groen in Haarlem te verbeteren. Er is echter in de praktijk niets mee gebeurd. Integendeel, de kwaliteit van het groen is alleen maar verslechterd. Met als gevolg dat het aantal insecten in Haarlem achteruit is gehold. Minder insecten, minder vogels. Groen is ook hard nodig om CO2 uit de lucht te halen, zodat we weer zuivere lucht kunnen inademen.

Lees verder
13 september 2018

LOOP MEE TEGEN DE VERBINDINGSWEG A8-A9!

Foto: SP

Op zaterdag 13 oktober 2018 organiseert SP Noord-Holland, in samenwerking met de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland,
Landschap Noord-Holland, Stichting Oer-IJ, Houd Broekpolder Leefbaar, Stichting Militair Erfgoed Groot-Amsterdam en Werkgroep A8-Coenbrug
een wandeltocht en informatiemarkt in het gebied waar de provinciale snelweg A8-A9 moet komen. Dit gebied bestaat nu nog voornamelijk uit veel open groen en historische forten van de stelling van Amsterdam.
De SP nodigt iedereen van harte uit om mee te wandelen en de aansluitende informatiemarkt te bezoeken.

Lees verder
7 september 2018

Gezocht: Fractie-ondersteuner

Foto: SP

Tijd voor rechtvaardigheid! Onder dat motto werkt de SP ook in de wijken en buurten van Haarlem aan verandering. Vanuit een kleine, maar actieve kern van bestuur en fractie bouwen we aan een stad met fatsoenlijke en betaalbare huisvesting, goede zorg en onderwijs voor iedereen. Maar wat hebben al die inspanningen voor zin als niemand ze ziet? Ben jij de fractie-ondersteuner dat vastlegt en uitdraagt?

Lees verder
7 september 2018

Gezocht: organisatiesecretaris

Foto: SP

Tijd voor rechtvaardigheid! Onder dat motto werkt de SP ook in de wijken en buurten van Haarlem aan verandering. Vanuit een kleine, maar actieve kern van bestuur en fractie bouwen we aan een stad met fatsoenlijke en betaalbare huisvesting, goede zorg en onderwijs voor iedereen. Daarin missen we nog een organisatiesecretaris die het bestuur wil komen versterken.

Lees verder
5 september 2018

SP-AFDELINGEN NOORD-HOLLAND SLAAN ALARM OVER JEUGDZORG

Daags na de grote jeugdzorgmanifestatie in Den Haag voor fatsoenlijk loon, minder bureaucratie en lagere werkdruk, werd bekend dat de drie grote gespecialiseerde instellingen in Noord Holland afhaken bij de aanbesteding jeugdbescherming en jeugdreclassering. Een zeer zorgelijke ontwikkeling.

Lees verder
11 juli 2018

niet bezuinigen op de zorg en ook niet op ander sociaal beleid

In Haarlem stelt de gemeenteraad deze week het beleid voor de komende 4 jaar vast. In het filmpje licht onze fractievoorzitter Frits Garretsen de belangrijkste motie van de SP toe. Er mag niet bezuinigd worden op de zorg en ook niet op ander sociaal beleid. De SP staat voor een sociaal Haarlem!

Lees verder
22 juni 2018

DE SP KOMT OP VOOR DE MIDDENINKOMENS

Op verzoek van onze fractievoorzitter, Frits Garretsen, is gisteren de huisvesting van de middeninkomens in de raadscommissie Ontwikkeling besproken.

Lees verder
19 juni 2018

ZOEKT ORGANISATIE SECRETARIS

Foto: SP

die het bestuur wil komen versterken. Samen met de afdelingsvoorzitter ben je de schakel tussen de landelijke en lokale SP. Je bent de eerstverantwoordelijke voor het uitvoeren van de besluiten van de ledenvergadering, het afdelingsbestuur, de partijraad en het partijbestuur. Je bent betrokken bij alle bijeenkomsten van bestuur, fractie en kerngroep en je neemt actief deel aan de besluitvorming.

Lees verder
22 maart 2018

SP stemmers bedankt!

Foto: SP

Pagina's