h
17 maart 2022

SP-stemmers bedankt!

Voor wie hebben gestemd, zeer veel dank daarvoor.  : )

Lees verder
6 maart 2022

Uitstel of afstel voor slecht plan Meerwijk?

Meerwijk wacht al heel lang op een goede aanpak van het openbare groen. De wijkraad en de bewoners waren dan ook erg blij dat er eindelijk geld zou worden uitgetrokken voor een plan: IVORIM (Integrale Vernieuwing Openbare Ruimte In Meerwijk). Helaas lijkt dit nu vooral misbruikt te worden om autootje te pesten en mogen wijkraad en bewoners alleen voor de show meepraten. Dat pikten de Meerwijkers niet en ze kwamen succesvol in opstand.

Lees verder
28 februari 2022

Bewoners van Parkwijk bieden petitie aan Elan Wonen

Op verzoek van bewoners in de Parkwijk buurt heeft SP Haarlem in januari een woononderzoek gedaan in de wijk. Hoewel men over het algemeen tevreden is over hun buurt wensen de huurders van Elan Wonen eindelijk eens verlost te worden van de tocht en kou, vocht, schimmel, muizen, enorme gehorigheid en de vele andere problemen. Ondanks dat er voldoende geventileerd wordt komen vochtproblemen nog veel voor. Van overmatig vocht en schimmel in woningen is bekend dat zij een negatieve invloed hebben op de gezondheid van de bewoners.

Lees verder
27 februari 2022

Verklaring Woonprotest Haarlem

Van alle plaatsen waar gedemonstreerd wordt tegen de woningnood en de crisis in de volkshuisvesting, is vandaag ook Haarlem aan de beurt. De SP in Haarlem steunt dat, want al jaren is het probleem in onze stad schrijnend en het college van GroenLinks, PvdA, D66 en CDA hebben onvoldoende gedaan voor betaalbare woningen in onze stad.

Lees verder
26 februari 2022

Stop huisjesmelken als verdienmodel

Vanmiddag (14:00 tot 15:00u) was er in het centrum van Haarlem een popup‑actie van de SP om aandacht te vragen voor de misstand die huisjesmelken heet. Omdat over het inkomen uit woning- of kamerverhuur geen belasting hoeft te worden betaald, worden woningen steeds meer en agressiever opgekocht door huisjesmelkers, mensen die er zelf niet in gaan wonen. Om er vervolgens grof geld mee te gaan verdienen over de ruggen van anderen.

Lees verder

Pagina's