h
27 januari 2020

Meer groen in de buurt?

Foto: SP / Wikipedia

Op 8 november 2018 diende de SP de motie Groen, groener, groenst in. Deze motie gaf wethouder Berkhout van Groen Links de opdracht om, waar mogelijk, verharde plekken in de stad te vergroenen. De motie werd met algemene stemmen aangenomen. Vervolgens gebeurde er een jaar lang niets. In december 2019 kwam de aap uit de mouw. Op een vraag van de SP antwoordde de wethouder dat er onvoldoende ambtenaren zijn om te inventariseren op welke versteende plekken in de stad bomen of andere stukken groen zouden kunnen komen.

Lees verder
20 januari 2020

SP voor verbod op Knalvuurwerk en vuurpijlen

Voor veel Haarlemmers is het afstekken van vuurwerk met Oudejaar een mooie traditie. De afgelopen oudejaarsnacht is er echter weer aardig huisgehouden in Haarlem. Alleen al aan gemeentelijke eigendommen is er voor 60.000 euro vernield.

Lees verder
21 november 2019

Jongerenraad van start!

Foto: SP

Afgelopen woensdag was de startbijeenkomst van de jongerenraad van Haarlem. Het initiatief tot de oprichting van een Jongerenraad ligt bij Frits Garretsen (SP) en Roséanne Timmer-Aukes (GL) in samenwerking met de Anthonius Gemeenschap.Ruim 20 jongeren van het ECL en het Sancta Maria vormen gezamenlijk de ‘pilot Jongerenraad’ en gaan het komende schooljaar de gemeenteraad adviseren op een thema. De jongeren konden kiezen uit 4 thema’s: Armoede, Klimaat, Immigratie & Integratie en wat kan Haarlem doen voor jongeren. Nadat de 4 onderwerpen zijn gepresenteerd en verhelderende vragen waren beantwoord, is uiteindelijk het thema “jongeren en Haarlem” gekozen.

Lees verder
11 november 2019

SP maakt asociale bezuinigingen ongedaan

Foto: SP

De gemeente kreeg in mei te horen elk jaar 6 miljoen minder van het Rijk te krijgen. Daarom stelden de burgemeester en wethouders voor om vanaf 1 januari volgend jaar 5 miljoen te bezuinigen.  Daar zaten voor ongeveer een half miljoen bezuinigingen bij die vooral Haarlemmers met een laag inkomen hard zouden raken.

Lees verder
24 oktober 2019

SP organiseert succesvol ‘OntmoetLokaal’ met daklozen

Foto: SP
Bijna alle politieke partijen waren er, op de sessie die SP Haarlem had georganiseerd over de opvang van dak- en thuislozen door HVO/Querido, om uit de eerste hand te horen waar het in de opvanglocaties Velserpoort en de Wilhelminastraat aan schort.
Lees verder
3 juli 2019

Er is werk aan de winkel

Foto: SP

Er is werk aan de winkel. We hebben een roerige tijd achter de rug met het verlies bij de Provinciale Staten en Europese verkiezingen en er ligt een spannende tijd voor ons met een congres aan het eind van het jaar en een uitdaging om de volgende verkiezingen wel te winnen. Daarom ga ik het land in om hier met leden over te praten en te horen welke ideeën er leven.

Lees verder
5 juni 2019

GEEN BOMENKAP IN DE HAARLEMMERHOUT

De gemeente Haarlem is van plan 70 bomen te kappen in de Haarlemmerhout. Dit om het parkeerterrein bij restaurant Dreefzicht groter te maken. Daartegen is een motie ingediend die door alle oppositiepartijen werd gesteund.

Lees verder
23 mei 2019

Fractiespreekuur

Fractiespreekuur

Lees verder
15 maart 2019

Klimaatdebat groot succes!

Foto: SP

In een goed gevulde zaal in het café van de Toneelschuur, spraken wetenschappers, bedrijfsleven en politici van SP, GroenLinks, PvdA en CDA, onder leiding van Bernt Schneiders, met elkaar over de noodzakelijke maatregelen om het klimaat te redden.

Lees verder
4 maart 2019

artikel 38 vragen over handelwijze Hoorne Vastgoed BV

Foto: SP

De wachtlijst voor een sociale huurwoning is nu 8 jaar. Dat is schandalig. De gemeente Haarlem wil de komende 4 jaar 4000 nieuwe sociale huurwoningen bouwen. Sommige projectontwikkelaars zijn het daar niet mee eens en verklaren in het openbaar hieraan niet mee te willen werken. Dat is nog schandaliger. De ergste is Hoorne Vastgoed dat geen middel schuwt om de bouw van sociale huurwoningen te dwarsbomen. Onze gemeenteraadsfractie heeft daarover onderstaande vragen aan de wethouder gesteld.

Lees verder

Pagina's